Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Trafik kazalarına en çok neden olan aşağıdakilerden hangisinin hatalı davranışlarıdır?
A) Yayaların
B) Yolcuların
C) Sürücülerin
D) Trafik görevlilerinin

A  
B  
C  
D  

2. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
B) Temel yaşam desteği sağlamak
C) Trafik kazalarını önlemek
D) Hastaları tedavi etmek

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A) Omurga
B) Dirsek
C) El bileği
D) Kafatası

A  
B  
C  
D  

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Akciğer
B) Mide
C) Karaciğer
D) Beyin

A  
B  
C  
D  

5. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek
B) Baş-çene pozisyonu verilerek
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

A  
B  
C  
D  

6. Araç ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Yolcuların sağlık durumlarına
D) Taşınacak yolcu sayısına

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi
B) Kanın kalbe gelme hızının artması
C) Kandaki oksijen oranının düşmesi
D) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

A  
B  
C  
D  

8. Şekildeki Baş-Çene Pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

A  
B  
C  
D  

9. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

A  
B  
C  
D  

10. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Ağzından bol sıvı verilmesi
B) Şok pozisyonu verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

A  
B  
C  
D  

11. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A) Kol bölgesinde olan kanamalarda
B) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
C) Karın bölgesinde olan kanamalarda
D) Bacak bölgesinde olan kanamalarda

A  
B  
C  
D  

12. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Eklem bölgesi olmasına
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına

A  
B  
C  
D  

13. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Omuzuna
B) Omurgasına
C) Ayak tabanına
D) Karın boşluğuna

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A) Kol
B) Bacak
C) Göğüs
D) Boyun

A  
B  
C  
D  

15. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Kan basıncının artması

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaraya merhem sürmek
B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

A  
B  
C  
D  

17. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A) Birinci derece yanıklar
B) İkinci derece yanıklar
C) Üçüncü derece yanıklar
D) Kas tabakasını etkileyen yanıklar

A  
B  
C  
D  

19. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sıcak uygulama yapılır.
B) Hareketsiz kalması sağlanır.
C) Kuvvetli masaj yapılır.
D) Sürekli buzla ovulur.

A  
B  
C  
D  

20. Burkulan eklem bölgesinin şişmesiniönlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
D) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

A  
B  
C  
D  

21. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Kırık
B) İncinme
C) Çıkık
D) Burkulma

A  
B  
C  
D  

22. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı acil sağlık yardımı için aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır?
A) 110
B) 112
C) 155
D) 156

A  
B  
C  
D  

23. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ağır kanamalı olan
B) Dirseğinde çıkık olan
C) Ayağında kırık olan
D) Ölmüş olan

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan

A  
B  
C  
D  

25. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

26. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A) Beyin
B) Kalp
C) Böbrek
D) Akciğer

A  
B  
C  
D  

27. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) Solunumun durması
B) İshal veya kabızlık oluşması
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması

A  
B  
C  
D  

28. I- A1, A2 sınıfı
II- H, G sınıfı
III- B sınıfı (hususi araç)
IV- F sınıfı
İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, yukarıda verilen sürücü belgelerinden hangileri ile araç kullanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

A  
B  
C  
D  

29. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A) Motosikletlerde
B) Otobüslerde
C) Minibüslerde
D) Otomobillerde

A  
B  
C  
D  

30. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Hırslı ve kızgın olmamak
B) Kurallara uymaya özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

A  
B  
C  
D