Online Motor Ve Araç Tekniği Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Hava yastığı
B) Alaşımlı jant
C) Açılabilir tavan
D) Elektrikli koltuk

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır?
A) Azot
B) Oksijen
C) Su buharı
D) Karbonmonoksit

A  
B  
C  
D  

4. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Cam suyu antifrizi
D) Akü elektroliti

A  
B  
C  
D  

5. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B) Önemsenmez, devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

A  
B  
C  
D  

6. Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
A) Motorun
B) Diferansiyelin
C) Vites kutusunun
D) Yakıt deposunun

A  
B  
C  
D  

7. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Asit ilave edilmeli
B) Saf su ilave edilmeli
C) Hava filtresi değiştirilmeli
D) Kutup başları gevşetilmeli

A  
B  
C  
D  

8. Akü elektroliti son derece aşındırıcı olduğundan metal veya boyalı yüzeylere hasar verebilir.
Buna göre akü bakımı yapılırken, akü elektroliti herhangi bir biçimde metal veya boyalı yüzeylere temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A) Tiner ile yıkamak
B) Bol su ile yıkamak
C) Sülfürik asit ile yıkamak
D) Fren hidroliği ile yıkamak

A  
B  
C  
D  

9. Hangisi distribütörden gelen yüksek gerilimi kıvılcıma dönüştürür?
A) Buji
B) Akü
C) Supap
D) Enjektör

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A) Akünün şarjlı olması
B) Yağ seviyesinin normal olması
C) Yakıt seviyesinin düşük olması
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması

A  
B  
C  
D  

11. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

A  
B  
C  
D  

12. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motora yağ eklenir.
B) Far ampulleri değiştirilir.
C) Arka cam rezistansı çalıştırılır.
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.

A  
B  
C  
D  

13. Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Bagaj
B) Karter
C) Yakıt deposu
D) Torpido

A  
B  
C  
D  

14. Aracın benzin hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Değiştirilir.
B) Bantlanır.
C) Yapıştırılır.
D) İple sarılır.

A  
B  
C  
D  

15. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Rölantide
B) Yüksek devirde
C) Zengin karışımla
D) Düzensiz, tekleyerek

A  
B  
C  
D  

16. • Hava filtresi
• Enjeksiyon pompası
• Enjektörler
Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?
A) Şarj sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Aydınlatma sistemi

A  
B  
C  
D  

17. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
A) Motor yağ eksiltir.
B) Motorun gücü artar.
C) Yakıt sarfiyatını artırır.
D) Yakıt sarfiyatını azaltır.

A  
B  
C  
D  

18. Soğuk motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buji
B) Jikle
C) Enjektör
D) Distribütör

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A) Rölanti devrinin yüksek olması
B) Fren hidroliğinin tamamlanması
C) Soğutma suyuna antifriz katılması
D) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A) Egzoz supabı
B) Emme supabı
C) Egzoz susturucusu
D) Emme manifoldu

A  
B  
C  
D  

21. Dizel motorlu araçların egzozundan siyah duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depodaki yakıtın kirlenmesi
B) Yakıt sisteminde hava olması
C) Karbüratör ayarının bozulması
D) Yakıt enjeksiyon pompasının ayarsız olması

A  
B  
C  
D  

22. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Akü şarj ikaz ışığı
B) Isıtma bujisi ikaz ışığı
C) Yağ basıncı ikaz ışığı
D) El freni çekili ikaz ışığı

A  
B  
C  
D  

23. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A) Aküyü şarj etmek
B) Araca ilk hareketi vermek
C) Motora ilk hareketi vermek
D) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak

A  
B  
C  
D  

24. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Akünün boşalması
B) Far ampullerinin patlaması
C) Endüksiyon bobininin arızalanması
D) Motor devir göstergesinin arızalanması

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca yapılmaz?
A) Yağ filtresinin değiştirilmesi
B) Akünün tam şarj yapılması
C) Aracın itilerek veya çekilerek çalıştırılması
D) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılması

A  
B  
C  
D  

26. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A) Fren hidroliği
B) Motor yağı
C) Akü elektroliti
D) Cam suyu antifrizi

A  
B  
C  
D  

27. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Karterde yağın kalmaması
B) Fren hidroliğinin eksilmesi
C) Depodaki yakıtın azalması
D) Radyatörde antifrizin olmaması

A  
B  
C  
D  

28. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A) Radyatör
B) Yağ filtresi
C) Dikiz aynaları
D) Direksiyon simidi

A  
B  
C  
D  

29. Motorun çalışma sıcaklığını öngörülen sıcaklık sahası içinde tutarak piston, silindir, silindir kapağı gibi parçalarda malzeme zararları oluşmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Göstergeler sistemi
D) Soğutma sistemi

A  
B  
C  
D  

30. • Radyatör
• Termostat
• Devridaim pompası
Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?
A) Soğutma sistemi
B) Marş sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Yakıt sistemi

A  
B  
C  
D  

31. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonuönleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Motor soğutma suyu

A  
B  
C  
D  

32. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motorun üzerine su dökülmesi
B) Klima çalışıyorsa kapatılması
C) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi

A  
B  
C  
D  

33. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutanşarj sistemi parçasıdır?
A) Sigorta
B) Karbüratör
C) Regülâtör
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

34. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Alternatörde
B) Fan motorunda
C) Marş motorunda
D) Far ampüllerinde

A  
B  
C  
D  

35. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akü
B) Platin
C) Alternatör
D) Sigorta

A  
B  
C  
D  

36. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

A  
B  
C  
D  

37. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

38. ABS fren sistemi, frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A) Trafik kazası riskini
B) Virajlarda savrulmayı
C) Direksiyon hakimiyetini
D) Aracın yol üzerinde kaymasını

A  
B  
C  
D  

39. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik fren
B) Hava yastığı
C) Hidrolik direksiyon
D) Otomatik hız kontrol

A  
B  
C  
D  

40. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
B) Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
C) Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı
D) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı

A  
B  
C  
D