Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A) Şerit
B) Kara yolu
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu

A  
B  
C  
D  

2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A) Trafik
B) Erişme
C) Ulaşım
D) Taşıma

A  
B  
C  
D  

3. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Tek yönlü kara yolu
D) Bölünmüş kara yolu

A  
B  
C  
D  

4. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha azönemde olan yola ne ad verilir?
A) Banket
B) Tali yol
C) Ana yol
D) Bölünmüş yol

A  
B  
C  
D  

5. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde birşey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

6. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

A  
B  
C  
D  

7. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

A  
B  
C  
D  

8. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) Geriye dönmeli
C) Hızını azaltmalı
D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli

A  
B  
C  
D  

9. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

A) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
B) 200 m ileride kavşak olduğunu
C) 200 m ileride köprü olduğunu
D) Yolun daralmakta olduğunu

A  
B  
C  
D  

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
 

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A  
B  
C  
D  

13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

A  
B  
C  
D  

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C) Duraklama ve park etme yasağını
D) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

A  
B  
C  
D  

15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Otobüs yolunu
B) Otobüslerin park yerini
C) Otobüsün giremeyeceğini
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A  
B  
C  
D  

17. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

18. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
C) Kesik çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını

A  
B  
C  
D  

19. Yerleşim yerleri dışındaki kavşaklara kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A) 150
B) 200
C) 250
D) 300

A  
B  
C  
D  

20. Şekildeki kamyon sürücüsü, alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını
B) Dingil ağırlığını
C) Geçme yasağını
D) Sınırlı yükseklik gabarisini

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları
B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları
D) Yer işaretlemeleri

A  
B  
C  
D  

22. Zorunlu hâller dışında şehirlerarası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

A  
B  
C  
D  

23. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 130

A  
B  
C  
D  

24. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55

A  
B  
C  
D  

25. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B) Geçme sırasında banketlerden yararlanılmalıdır.
C) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.
D) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilmelidir.

A  
B  
C  
D  

26. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A) Hızını artırmak
B) Selektör yapmak
C) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
D) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak

A  
B  
C  
D  

27. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
B) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C) Bir aracın geçilmesi esnasında
D) Şerit değiştirmelerde

A  
B  
C  
D  

28.Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Dar bir kavisle dönmek
B) Sağa dönüş işareti vermek
C) Hızlanarak yoluna devam etmek
D) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek

A  
B  
C  
D  

29. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Tek yönlü yollarda duraklarken
B) Bağlantı yolunda seyrederken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken

A  
B  
C  
D  

30. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) 1 numaralı araca yol vermeli
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

A  
B  
C  
D  

31. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Traktör
B) At arabası
C) Otobüs
D) İş makinesi

A  
B  
C  
D  

32. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A) Görev hâli dışında
B) Şehirler arası kara yollarında
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

A  
B  
C  
D  

33. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Geriye dönerek beklemeli
B) Işıklı trafik işaretine uymalı
C) Olduğu yerde hemen durmalı
D) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

A  
B  
C  
D  

34. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş kakkını kendisi kullanmalı
D) 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

A  
B  
C  
D  

35. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
B) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C) Yolcuları yolun sol şeridinde indirip bindirmeye
D) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

A  
B  
C  
D  

36. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
B) Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması
C) Aracın kapılarının açık tutulması
D) Vitesin boşa alınması

A  
B  
C  
D  

38. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A) Beyaz bayrak
B) Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
C) Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
D) Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Yayalara su sıçratılması
B) Hız kurallarına uyulması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

A  
B  
C  
D  

40. Okul taşıtlarında, diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gereken teçhizat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) “DUR” ışıklı işareti ve sis ışıkları
B) Park lambası ve yangın söndürücü
C) “OKUL TAŞITI” yazısı ve ilk yardım çantası
D) “OKUL TAŞITI” yazısı ve “DUR” ışıklı işareti

A  
B  
C  
D  

41. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

A  
B  
C  
D  

42. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A  
B  
C  
D  

43. Aşağıdakilerin hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Motosiklet
B) İş makinesi
C) Hususi otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

A  
B  
C  
D  

44. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalı
B) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
D) Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı

A  
B  
C  
D  

45. I- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

46. C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A) Çekici
B) Kamyon
C) Otobüs
D) İş makinesi

A  
B  
C  
D  

47. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

A  
B  
C  
D  

48. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Trafikten men cezası
D) Para cezası ve ceza puanı

A  
B  
C  
D  

49. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılançalışmalara ne denir?
A) Çevre
B) Çevre hakkı
C) Çevre koruma
D) Çevre düzeni

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğiniönleyici tedbirlerden biri değildir?
A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi
D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması

A  
B  
C  
D