Yeni Yönetmelik Soruları Tüm Dersler (60)

Sınav Süreniz Başladı

1. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A) 110        B) 112     C) 155      D) 156

A  
B  
C  
D  

2. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A) Organ           B) Hücre
C) Sistem         D) Destek doku

A  
B  
C  
D  

 

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık kontrolünün yapılması
B) Kanamanın kontrol edilmesi
C) Şok pozisyonunun verilmesi
D) Hava yolu açıklığının sağlanması

A  
B  
C  
D  

4. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yan yatış             B) Yarı oturuş
C) Sırtüstü yatış       D) Yüzüstü yatış

A  
B  
C  
D  

5. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinç kaybı olması
B) Reflekslerin kaybolması
C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının
alınamaması

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A) Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B) Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

A  
B  
C  
D  

7. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Beyin kanaması riski artar.
B) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D) Atardamarlardan nabız hissedilemez

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C) El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D) Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

A  
B  
C  
D  

9. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D) Yarayı temiz pamukla kapatmak

A  
B  
C  
D  

10. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar
verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği               B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği         D) Uyluk kemiği

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A) Kaburgalarında kırık olanlar
B) Kalça kemiğinde kırık olanlar
C) Açık göğüs yaralanması olanlar
D) Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A) Eklemde morarma ve şişlik
B) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı

A  
B  
C  
D  

14. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

A  
B  
C  
D  

15. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok             B) Koma
C) Hâlsizlik      D) Zehirlenme

A  
B  
C  
D  

16. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Ayak kemiğinde kırık olan
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan

A  
B  
C  
D  

17. I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A) Yalnız I          B) I ve II
C) II ve III            D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
C) Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmamak

A  
B  
C  
D  

19. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi
ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A) İl Özel İdareleri
B) Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

A  
B  
C  
D  

20. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bi motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A) Şoför          B) Sürücü
C) İşleten        D) Araç sahibi

A  
B  
C  
D  

21. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A) Yalnız 1         B) Yalnız 2
C) 1 ve 3             D) 2 ve 4

A  
B  
C  
D  

22. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

A  
B  
C  
D  

23. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı            B) Hızını azaltmalı

C) Geriye dönmeli           D)Yolun kayganlığını kontrol etmeli
 

A  
B  
C  
D  

24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Ehli hayvanlar giremez.           
B) Ehli hayvanlar geçebilir.
C) Vahşi hayvanlar giremez.
D) Vahşi hayvanlar geçebilir   

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? 

A  
B  
C  
D  

26. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

 
A) Otobüs           B) Kamyon
C) Motosiklet       D) Otomobil

A  
B  
C  
D  

27. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A  
B  
C  
D  

28. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

A  
B  
C  
D  

29. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A) 2      B) 3      C) 4      D) 6

A  
B  
C  
D  

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla
şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A) En sağ şeritte     B) Bankette
C) En sol şeritte      D) Orta şeritte

A  
B  
C  
D  

31. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Şerit değiştirmesi
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması

A  
B  
C  
D  

32. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında
diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A) 20     B) 30      C) 40      D) 50

A  
B  
C  
D  

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

34. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Motosiklet        B) Kamyonet
C) Otomobil          D) At arabası

A  
B  
C  
D  

35. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D) Arkadan gelen araçlara yol vermek

A  
B  
C  
D  

36. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Otomobilin tali yolda olması
B) Ambulansın ana yolda olması
C) Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

A  
B  
C  
D  

37. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, otobüse
B) Otobüs, otomobile
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

A  
B  
C  
D  

38. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A) Yolcu indirirken beklemek
B) 5 dakikadan fazla beklemek
C) Kırmızı ışık yanarken beklemek
D) Görevlilerce verilen emirle durmak

A  
B  
C  
D  

39. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak

A  
B  
C  
D  

40. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun
ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A) Açılabilir tavan
B) Emniyet kemeri
C) Panoramik cam
D) Hidrolik direksiyon

A  
B  
C  
D  

41. " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya
yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) tali kusur
B) asli kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

A  
B  
C  
D  

42. I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini
yapmakla yükümlüdür?
A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

43. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki
cezalardan hangisi uygulanır?
A) Trafikten süresiz men
B) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C) Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

A  
B  
C  
D  

44. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik
belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Trafikten men
B) Hurdaya ayırma
C) Sürücüsüne ağır hapis
D) Başkasına devir etme şartı

A  
B  
C  
D  

45. • Reflektör
•• İlk yardım çantası
••Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

A  
B  
C  
D  

46. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B) Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D) Sürülecek araç başkasına aitse

A  
B  
C  
D  

47. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D) Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

A  
B  
C  
D  

48. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan
da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A) Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu

A  
B  
C  
D  

49. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A) Akü                  B) Marş motoru
C) Silecek motoru  D) Otomatik klima

A  
B  
C  
D  

50. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile
B) Elektrik motoru ile
C) Dışarıdan ısıtılarak
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile

A  
B  
C  
D  

51. I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A) Yalnız I          B) I ve II
C) II ve III            D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

52. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların
toplandığı bölüme ne ad verilir?
A) Kabin        B) Gösterge paneli
C) Başlık       D) Sigorta tablası

A  
B  
C  
D  

53. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli
miktarda yakıt ulaşmaz?
A) Yağ filtresi         B) Polen filtresi
C) Yakıt filtresi       D) Ekran filtresi

A  
B  
C  
D  

54. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine
neden olur?
A) El freninin daha iyi tutmasına
B) Motor parçalarının zarar görmesine
C) Egzoz susturucusunun delinmesine
D) Lastik hava basınçlarının düşmesine

A  
B  
C  
D  

55. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A) Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B) Yakıt deposunun dolu olması
C) Bujilerin ayarsız olması
D) Aracın hızlı sürülmesi

A  
B  
C  
D  

56. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Akü gerilimi düşüktür.
C) Geri vites müşiri arızalıdır.
D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır

A  
B  
C  
D  

57. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Asit ilave edilmeli
B) Saf su ilave edilmeli
C) Hava filtresi değiştirilmeli
D) Kutup başları gevşetilmeli

A  
B  
C  
D  

58. Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak
motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A) Antifriz            B) Motor yağı
C) Fren hidroliği   D) Akü elektroliti

A  
B  
C  
D  

59. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan
şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

A  
B  
C  
D  

60. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla
yapılmalıdır?
A) Sinyal ampulü     B) Hava filtresi
C) Hız göstergesi     D) Yakıt göstergesi

A  
B  
C  
D