Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. • Bulantı ve kusma olması

• Burun ve kulaktan kan gelmesi

• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A) Akciğer delinmesi

B) Baş yaralanması

C) Dalak yırtılması

D) Kalp spazmı

A  
B  
C  
D  

2. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Bol su ile yıkamak

B) Yara merhemi sürmek

C) Kuru sargı bezi ile kapatmak

D) Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak

A  
B  
C  
D  

3. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

A) G sınıfı

B) A1 ve A2 sınıfı

C) C, D ve E sınıfı

D) B sınıfı (hususi araç)

A  
B  
C  
D  

4. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.

B) Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.

C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.

D) Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.

A  
B  
C  
D  

5. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için

B) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için

C) Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için

D) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için

A  
B  
C  
D  

6. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A) Kolunda yara ve kırık olan

B) Birinci derece yanığı olan

C) Omurgasında kırık olan

D) Kaburgasında kırık

A  
B  
C  
D  

7. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli

B) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı

C) Sıcak içecekler verilmeli

D) Sıcak duş yaptırılmalı

A  
B  
C  
D  

8. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

A) I ve II        B) I ve III

C) II ve III     D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

9. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinç kaybı olması

B) Reflekslerin kaybolması

C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi

D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının Alınamaması

A  
B  
C  
D  

10. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasık iç kısmı

B) Bacak dış kısmı

C) Dizin ön üst kısmı

D) Karnın ön üst kısmı

A  
B  
C  
D  

11. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A) Şok

B) Beyin kanaması

C) Ayakta olan kanamalar

D) Ayak bileğinin burkulması

A  
B  
C  
D  

12. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A) Topuktan dize kadar

B) Dizden kalçaya kadar

C) Topuktan kalçaya kadar

D) Topuktan koltuk altına kadar

A  
B  
C  
D  

13. Holger-Nielsen(sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Bilinç kaybının düzelmesini

B) Kalbin çalışmasını

C) Nefes vermesini

D) Nefes almasını

A  
B  
C  
D  

14. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması

B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması

C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi

D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

A  
B  
C  
D  

15. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A) Ayaklarından çekilerek

B) Baş-çene pozisyonu verilerek

C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak

D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

A  
B  
C  
D