Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A) Alkollü olarak araç kullanması
B) Yol yapımında hata olması
C) Aracın bakımsız olması
D) Havanın yağışlı olması

A  
B  
C  
D  

2. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

A  
B  
C  
D  

3. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A) Doku
B) Hücre
C) Sistem
D) Gövde

A  
B  
C  
D  

4. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
B) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
C) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.

A  
B  
C  
D  

5. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

A  
B  
C  
D  

6. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç donanımını tamamlamak
B) Araç muayenelerinde göstermek
C) Trafik denetimlerinde göstermek
D) Kazalarda ilk yardım için kullanmak

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A) Vücut sıcaklığının yükselmesi
B) Kandaki oksijen oranının düşmesi
C) Kanın kalbe gelme hızının artması
D) Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

A  
B  
C  
D  

8. Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I- Solunum kontrolü
II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I - II - III
B) I - III - II
C) II - I - III
D) III - II - I

A  
B  
C  
D  

9. “ Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
B) Boylamasına karın yaralanmalarında
C) Kapalı göğüs yaralanmalarında
D) Omurga yaralanmalarında

A  
B  
C  
D  

10. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A) Kılcal damar
B) Atardamar
C) Toplardamar
D) Yırtık kanaması

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

A  
B  
C  
D  

12. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına
C) Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına
D) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Deride kızarıklık olması
B) Vücut sıcaklığının artması
C) Nabzın süratli ve zayıf olması
D) Solunumun aniden derinleşmesi

A  
B  
C  
D  

14. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Soğuk içecekler içirmek
B) Şok pozisyonu vermek
C) Duyu organlarını uyarmak
D) Temiz hava almasını sağlamak

A  
B  
C  
D  

15. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B) Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C) Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı (7 cm)

A  
B  
C  
D  

16. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarayı temiz pamukla kapatmak
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
C) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek

A  
B  
C  
D  

17. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
B) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
C) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

A  
B  
C  
D  

18. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran dahaönemlidir?
A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Yakıcı maddeyle temas şekli

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A) Eklem çevresinin şişmesi
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
D) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması

A  
B  
C  
D  

20. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
B) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
C) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak

A  
B  
C  
D  

21. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A) Oturuş veya yarı oturuş
B) Yüzüstü yatış
C) Sırtüstü yatış
D) Yan yatış

A  
B  
C  
D  

22. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III

A  
B  
C  
D  

23. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Birinci derece yanığı olan
B) Solunum zorluğu çeken
C) Ayağında çıkık olan
D) Ölmüş olan

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Bulantı ve kusması olanlar
B) Kalça kemiğinde kırık olanlar
C) Omurilik zedelenmesi olanlar
D) Göğüs kemiği kırık olanlar

A  
B  
C  
D  

25. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi

A  
B  
C  
D  

26. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) Solunumun durması
B) İshal veya kabızlık oluşması
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması

A  
B  
C  
D  

27. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A) Nabız sayısının azalması
B) Kan dolaşımının yavaşlaması
C) Sindirim sisteminin çalışmaması
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması

A  
B  
C  
D  

28. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A) İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
B) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
C) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
D) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile

A  
B  
C  
D  

29. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A) Trafikteki görevli sayısı
B) Şehir içindeki trafik kazaları
C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D) Şehirler arasındaki trafik kazaları

A  
B  
C  
D  

30. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Hırslı ve kızgın olmamak
B) Kurallara uymaya özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

A  
B  
C  
D