12 Şubat 2011 A2 OnlineTrafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

A) Sürücü kurslarını denetlemek
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek
C) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
D) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavlarını yapmak
A  
B  
C  
D  
2. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?

A) Yaya geçidi
B) Yaya yolu

C) Platform
D) Geçiş yolu
A  
B  
C  
D  
3. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolununçizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?A) Bölünmüş yol
B) İki yönlü yol

C) Şerit
D) Banket
A  
B  
C  
D  
4. Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen içten yanmalı veya elektrik motoruyla donatılmış ve imalat hızı saatte 45 km’den az olan taşıta ne denir?

A) Lastik tekerlekli traktör
B) Motorlu bisiklet
C) İş makinesi
D) Motosiklet
A  
B  
C  
D  
5.
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde birşey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?


A) I - II
B) I - III

C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
6. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?A) Düz gidilebileceğini
B) Sola dönülebileceğini
C) Sağa dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
A  
B  
C  
D  
7. Trafik görevlisinin işaretine göre şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?A) 1 - 2
B) 2 - 4
C) 2 - 3
D) 3 - 4
A  
B  
C  
D  
8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Bisikletin geçebileceğini
B) Bisikletin giremeyeceğini
C) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
D) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
A  
B  
C  
D  
9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Tünel yaklaşımını
B) Sola mecburi yönü
C) Sola tehlikeli devamlı virajı
D) Dönel kavşak yaklaşımını
A  
B  
C  
D  
10. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?A) Aracının hızını azaltması
B) Öndeki aracı geçmemesi
C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
D) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
A  
B  
C  
D  
11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Kontrolsüz kavşağı
B) Demir yolu geçidini
C) Ana yol-tali yol kavşağını
D) Dönel kavşak yaklaşımını
A  
B  
C  
D  
12. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?


A  
B  
C  
D  
13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Geçme yasağı sonunu
B) Yolun tek yönlü olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
A  
B  
C  
D  
14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D) Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini
A  
B  
C  
D  
15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yayanın giremeyeceğini
D) Yola yayanın çıkabileceğini
A  
B  
C  
D  
16. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?


A  
B  
C  
D  
17. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?A) Özürlü sürücüler için park yeri
B) Özürlü sürücüler çıkabilir
C) Özürlü taşıtı giremez
D) Özürlü sürücü yolu
A  
B  
C  
D  
18.
I- Yaya yolunda sürülmesi

II- İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
III- Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Motorlu bisiklet ve motosiklet ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I - II
B) I - III

C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
19. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 45
A  
B  
C  
D  
20. Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
A  
B  
C  
D  
21. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I - II

C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
22. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

A) Selektör yapmak
B) Hızını artırmak
C) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
D) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
A  
B  
C  
D  
23. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
A  
B  
C  
D  
24. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?A) Motosiklet
B) Traktör

C) Otomobil
D) Kamyonet
A  
B  
C  
D  
25. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A) Toplu taşıma araçlarının
B) Sanık veya suçlu takip eden araçların
C) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
A  
B  
C  
D  
26. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızlarını artırarak geçmesi
B) Uygun mesafede mutlaka durması
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
A  
B  
C  
D  
27. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Yavaşlamaları
B) Hızlarını artırmaları
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
A  
B  
C  
D  
28. Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A) Yolcu indirmek ve bindirmek
B) Yük boşaltırken beklemek
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Park etmek
A  
B  
C  
D  
29. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

A) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
B) Eğimli yol kesimlerinde
C) Geçiş yolları üzerinde
D) Dönemeçlerde
A  
B  
C  
D  
30. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşak ve dönemeçlere yaklaşan araç sürücüsü, gelişini nasıl haber vermelidir?

A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak
A  
B  
C  
D  
31. Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretininyandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Aracını durdurmalıdır.
B) Hızını artırarak geçmelidir.
C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
A  
B  
C  
D  
32. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

A) Yayaların otoyola çıkması
B) Araç sayısının fazla olması
C) Araçlardaki yolcu sayısının artması
D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
A  
B  
C  
D  
33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Zorunlu olmadıkça yavaş sürmek
C) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
A  
B  
C  
D  
34. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
A  
B  
C  
D  
35. Motosikletlerin trafiğe çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B) Koltuk ferdi kaza sigortasının
C) Kasko sigortasının
D) Aracın bakımının
A  
B  
C  
D  
36. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A) Taşıma sınırı altında yük taşımak
B) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayanşeritten gitmek
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
A  
B  
C  
D  
37. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
A  
B  
C  
D  
38. “ A1” sınıfı sürücü belgesine sahip bir kişi aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanabilir?

A) Motosiklet
B) İş makinesi
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
A  
B  
C  
D  
39. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A) Gürültü
B) Sesli ilan

C) Duyuru
D) Konuşma
A  
B  
C  
D  
40. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

A) Araç egzozlarının delik veya tıkanık olması
B) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu araçla gidilmesi
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
A  
B  
C  
D