Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?

A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A) Pazı kemiği               B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği          D) Uyluk kemiği

A  
B  
C  
D  

3. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A) Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C) Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
D) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

A  
B  
C  
D  

4. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı
"bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D) Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

A  
B  
C  
D  

5. " Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Omurga yaralanmalarında
B) Kapalı göğüs yaralanmalarında
C) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
D) Boylamasına karın yaralanmalarında

A  
B  
C  
D  

6. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

A  
B  
C  
D  

7. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Eklem bölgesi olmasına
B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına

A  
B  
C  
D  

8. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A) Şok              B) Hâlsizlik
C) Koma           D) Zehirlenme

A  
B  
C  
D  

9. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi
B) Bedensel aktivitede artma
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

A  
B  
C  
D  

10. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya Çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak

A  
B  
C  
D  

11. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

A  
B  
C  
D  

12. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilincini kaybeden
B) Açık karın yarası olan
C) Solunum zorluğu olan
D) Ayak bileğinde çıkık olan

A  
B  
C  
D  

13. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

A  
B  
C  
D  

14. I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

A) Yalnız I              B) I ve II
C) II ve III                D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

15. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

A  
B  
C  
D