Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1.   I- Görülmelerinin engellenmesi
      II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
      III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III           D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

2. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Yolda bakım çalışması olduğunu
B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A  
B  
C  
D  

4. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


A) Aracının hızını artırması
B) Aracının hızını azaltması
C) Öndeki aracı geçmemesi
D) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi

A  
B  
C  
D  

5. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sağa dönmenin yasaklandığını
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

A  
B  
C  
D  

6. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A  
B  
C  
D  

7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A  
B  
C  
D  

9. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez
C) Özürlü sürücüler çıkabilir
D) Özürlü sürücüler için park yeri

A  
B  
C  
D  

10. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Sola dönüş yapması
B) Sağa dönüş yapması
C) Aynı yönde seyretmesi
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

A  
B  
C  
D  

11. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

  A) 80       B) 90        C) 100        D) 110

 

A  
B  
C  
D  

12. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Lastik tekerlekli traktör
D) Telikeli madde taşıyan taşıt

A  
B  
C  
D  

13. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı
B) Bulunduğu şeridi izlemeli
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
D) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli

A  
B  
C  
D  

14. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Bir gözcü bulundurmalı
B) Akan trafiği durdurmalı
C) Geri manevradan vazgeçmeli
D) Aşağıya inip bir süre beklemeli

A  
B  
C  
D  

15. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3      B) 1 - 3 - 2
C) 3 - 1 - 2      D) 3 - 2 - 1

A  
B  
C  
D  

16. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 15      B) 20      C) 30      D) 50

A  
B  
C  
D  

17. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A) Takip mesafesine
B) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
C) Farların kullanılacağı yer ve hâllere
D) Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına

A  
B  
C  
D  

18. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Dönüş ışıklarının
B) Sis veya park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

A  
B  
C  
D  

19. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
B) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
C) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek

 

A  
B  
C  
D  

20. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçişini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

A  
B  
C  
D  

21. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

A  
B  
C  
D  

22. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.
Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

 

A  
B  
C  
D  

23. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A) 5      B) 4      C) 3      D) 2

A  
B  
C  
D  

24. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aracına el koyma
B) Hafif hapis cezası
C) Trafikten men etme
D) Para cezası ve ceza puanı 

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
B) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
C) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
D) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

 

A  
B  
C  
D