13 Şubat 2010 A2 Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A) İl Belediye Başkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
A  
B  
C  
D  
2. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?

A) Geçiş üstünlüğü
B) İlk geçiş hakkı
C) Geçiş önceliği
D) Geçiş kolaylığı
A  
B  
C  
D  
3.Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolununçizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?A) Bölünmüş yol
B) İki yönlü yol
C) Banket
D) Şerit
A  
B  
C  
D  
4. Yolcu taşımada kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere ne denir?

A) Motorlu bisiklet
B) Yük motosikleti (triportör)
C) Özel amaçlı taşıt
D) Arazi taşıtı
A  
B  
C  
D  
5.Şekildeki trafik ışığında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?A) Düz gitmeleri
B) Sağa dönüş yapmamaları
C) Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D) Yayalara kırmızı ışığın yanmasını beklemeleri
A  
B  
C  
D  
6. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?


A  
B  
C  
D  
7. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sola dönmenin yasaklandığını
C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
A  
B  
C  
D  
8. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?A) Virajlı
B) Kasisli
C) Eğimli
D) Kaygan
A  
B  
C  
D  
9. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Kontrolsüz kavşağı
B) Demir yolu geçidini
C) Ana yol-tali yol kavşağını
D) Dönel kavşak yaklaşımını
A  
B  
C  
D  
10. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir?


A  
B  
C  
D  
11. Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden biri değildir?


A  
B  
C  
D  
12. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
B) Geçme yasağı sonu olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Yolun tek yönlü olduğunu
A  
B  
C  
D  
13. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Motosikletin giremeyeceğini
B) Motosiklet yolu olduğunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Mopet yolu olduğunu
A  
B  
C  
D  
14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması levhasıdır?


A  
B  
C  
D  
15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır?


A  
B  
C  
D  
16. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sağa dönüş için olduğunu bildirir?


A  
B  
C  
D  
17. Şekle göre, motosiklet sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır.
Bu durumu, sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer taşıt sürücüsü
C) Yol kenarındaki çizgiler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
A  
B  
C  
D  
18. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
A  
B  
C  
D  
19. Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?

A) Kavşağa gelindiğinde
B) Sağa ve sola dönmede
C) Durma ve duraklamada
D) Geçme ve park etmede
A  
B  
C  
D  
20. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A) Takip mesafesine uyması
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması
A  
B  
C  
D  
21. Aksine bir işaret yoksa, motosikletin yerleşim yeri içinde azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 70
A  
B  
C  
D  
22. Tünel veya dar köprüye yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını artırması
D) Hızını azaltması
A  
B  
C  
D  
23. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B) Trafik kuralına uymadığı
C) Çok tecrübeli olduğu
D) Çok dikkatli olduğu
A  
B  
C  
D  
24. Aşağıdakilerden hangisinin sağa dönüşlerde yapılması yanlıştır?

A) Hızın azaltılması
B) Sağ şeride geçilmesi
C) Geniş kavisle dönülmesi
D) Sağa dönüş lambasının yakılması
A  
B  
C  
D  
25.Şekle göre, geçme işlemi yapan motosiklet sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
26. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
A  
B  
C  
D  
27. Şekildeki motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) Otomobilin geçmesini beklemelidir.
C) Kavşağa önce girmek için hızlanmalıdır.
D) İkazda bulunup otomobili yavaşlatmalıdır.
A  
B  
C  
D  
28. Motosiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?

A) Eldiven
B) Sırt çantası
C) Emniyet kemeri
D) Koruma başlığı
A  
B  
C  
D  
29. Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A) Park etmek
B) Yük boşaltmak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
A  
B  
C  
D  
30. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
A  
B  
C  
D  
31. Şekle göre, geriye dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi izlemesi gerekir?A) 2 numaralı şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 3 numaralı şeridi
D) İstediği şeridi
A  
B  
C  
D  
32. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

A) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın geri manevra yaptığını
A  
B  
C  
D  
33. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
A  
B  
C  
D  
34. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Zorunlu olmadıkça yavaş sürmek
B) Öndeki aracı yakından takip etmek
C) Dönüş manevralarını yanlış yapmak
D) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
A  
B  
C  
D  
35. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
A  
B  
C  
D  
36. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Periyodik bakım gösteren belge
B) Motorlu araç tescil belgesi
C) Yağ değiştirme belgesi
D) Noter satış belgesi
A  
B  
C  
D  
37. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A) Aracın bakım süresi geçmişse
B) Sürülecek araç başkasına aitse
C) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
A  
B  
C  
D  
38. A1 sürücü belgesine sahip bir kişi aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanabilir?

A) Lastik tekerlekli traktör
B) Motorlu bisiklet
C) İş makinesi
D) Motosiklet
A  
B  
C  
D  
39. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğiniönleme açısından olumlu bir davranıştır?

A) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B) Aracın hızına uygun vitesle seyredilmesi
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
A  
B  
C  
D  
40. Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?

A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek olan yakıt kullanmak
A  
B  
C  
D