13 Şubat 2010 H Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1.Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Medeni Kanun 
B) Türk Ceza Kanunu 
C) Karayolları Trafik Kanunu 
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
A  
B  
C  
D  
2.Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? 

A) Geçiş hakkı              
B) Bağlantı yolu 

C) Geçiş üstünlüğü       
D) Hemzemin geçit
A  
B  
C  
D  
3.Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne denir?

A) Bölünmüş yol 
B) İki yönlü yol 
C) Banket 
D) Şerit
A  
B  
C  
D  
4.Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? 

A) Azami toplam ağırlık    
B) Taşıma sınırı (Kapasite) 

C) Yüklü ağırlık                 
D) Gabari
A  
B  
C  
D  
5.Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? 

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık 
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık 
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık 
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
A  
B  
C  
D  

6.Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur işareti" talimatıdır? 


A)  

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  
7.Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur? A) Virajlı  
B) Kasisli  
) Kaygan  
D) Eğimli
A  
B  
C  
D  
8.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığını
B) Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu
C) Çalışma sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını 
D) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu
A  
B  
C  
D  
9.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Hızını artırmalıdır. 
B) Park lambalarını yakmalıdır. 
C) Takip mesafesini azaltmalıdır. 
D) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
A  
B  
C  
D  
10.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. 
B) Hızını azaltmalıdır. 
C) Geriye dönmelidir. 
D) Hızını artırmalıdır.
A  
B  
C  
D  

11.Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?


A) 

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  
12.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını 
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu 
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını 
D) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
A  
B  
C  
D  
13.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir ?A) Park yasağını 
B) Geçme yasağı sonunu 
C) Hız sınırlaması sonunu 
D) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
A  
B  
C  
D  

14.Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?


A) 

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  

15.Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?


A) 

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  

16.Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?


A) 

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  
17.Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

A) Diğer şeride geçemez.
B) Önündeki aracı geçebilir. 
C) Takip mesafesini azaltabilir. 
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir.
A  
B  
C  
D  

18.Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?


A) 

B) 

C) 

D) 

A  
B  
C  
D  
19.Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 30 gün    
B) 3ay      
) 6ay     
) 2 yıl
A  
B  
C  
D  

20.Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


A)

B)

C)

D)

A  
B  
C  
D  

21.Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda;
• Aksine bir işaret yoksa,
• Geçme ve dönme dışında,
aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?

 
A) Banketten             
B) Orta şeritten 
C) En sağ şeritten      
D) En sol şeritten


A  
B  
C  
D  

22.Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri dışındaki azami hızı 90 km / saat olmalıdır?


A)

B)

C)

D)

A  
B  
C  
D  

23.Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? 

A) 10      
B) 20           
C) 30       
D) 40


A  
B  
C  
D  

24.Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?  


I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması 
II-Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi 
III-Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması 

A) Yalnız I         
B) I-II          
C) II-III       
D) I-II-III

A  
B  
C  
D  
25.Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Hızını arttırmalıdır. 
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir. 
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır. 
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir
A  
B  
C  
D  
26.Şekle göre, 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır? A) 2 numaralı araca yol vermelidir. 
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır. 
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. 
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.
A  
B  
C  
D  
27.Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?A) 2-3-4-1     
B) 3-4-1-2     
C) 1-3-4-2     
D) 4-1-2-3
A  
B  
C  
D  
28.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? 

A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine 
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine 
C) Otomobil, kamyona 
D) Kamyon, otomobile
A  
B  
C  
D  
29.Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? 

A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye 
B) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye 
C) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye 
D) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye
A  
B  
C  
D  
30.Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? 

A) Yakını gösteren ışıklar   
B) Acil uyarı ışıkları 

C) Dönüş ışıkları                 
D) Park ışıkları
A  
B  
C  
D  
31.Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? 

A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir. 
B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır. 
C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. 
D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
A  
B  
C  
D  

32.Işık donanımı arızalı olan aracın geceleyin, şekildeki gibi çekilmesi sırasında aşağıdakilerden hangileri kullanılır? 


I-Çelik çubuk, çelik halat veya zincir 
II-Kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı 
III-Branda bezi 

A) Yalnız I    
B) I-II     C) II- III    
D) I-II-III

A  
B  
C  
D  
33.Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? 

A) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak 
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek 
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek 
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatma
A  
B  
C  
D  
34.Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir? 

A) Taşıtın geri manevra yaptığını 
B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu 
C) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini 
D) Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
A  
B  
C  
D  
35.Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 

A) Hızın azaltılması 
B) Öndeki aracın geçilmesi 
C) Bariyer kapalı ise durulması 
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
A  
B  
C  
D  
36.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? 

A) SRC 1     
B) SRC 2     
C) SRC 3   
D) SRC 4
A  
B  
C  
D  
37.Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur? 

A) En sağ şeridi                           
B) Ortadaki şeridi 

C) Hızlanma (katılma) şeridini   
D) Yavaşlama şeridini
A  
B  
C  
D  
38.Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

A) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir. 
B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır. 
C) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir. 
D) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
A  
B  
C  
D  
39.Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
•Lastik patlaması           •Kusurlu rot
•Aks kırılması                •Kusurlu fren 
   
 Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur? 


A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi 
B) Araç yağının zamanında değiştirilmesi 
C) Araç bakımının zamanında yapılması 
D) Araç yakıtının zamanında alınması
A  
B  
C  
D  

40.Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.


Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  


A) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu 
B) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu 
C) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu  
D) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu

A  
B  
C  
D  
41.B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?  

A) Otomobil  
B) Kamyonet  
C) Motosiklet  
D) Minibü
A  
B  
C  
D  
42.Monoküler (tek gözü gören) kişiler aşağıda verilen sürücü belgelerinden hangisini almak için başvuru yapabilir?  

A) B     
B) C     
C) D     
D) E
A  
B  
C  
D  
43.Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? 

A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının 
B) Koltuk ferdi kaza sigortasının 
C) Kasko sigortasının  
D) Aracın bakımının
A  
B  
C  
D  
44.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 

A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi 

B) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi 
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
A  
B  
C  
D  
45.Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır? 

A) Ağır para cezası 
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis 
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası 
D) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
A  
B  
C  
D  
46.Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? 

A) Sürücünün hemen yanında    
B) Arka camın önünde 

C) Torpido gözünde                   
D) Arka bagajda
A  
B  
C  
D  
47.Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? 

A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir. 
B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir. 
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir. 
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
A  
B  
C  
D  
48.Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir? 

A) Sesli ilan   
B) Duyuru   
C) Gürültü   
D) Konuşma
A  
B  
C  
D  
49.Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler? 

A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları 
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları 
C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları 
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
A  
B  
C  
D  
50.Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? 

A) Trafik yoğunluğunun azalmasına 
B) Yakıt tüketiminin artmasına 
C) Hız sınırlarının aşılmasına 
D) Yakıt tasarrufuna
A  
B  
C  
D