13 Şubat Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A) İtfaiye      B) Ambulans     C) Polis imdat     D) Jandarma imdat

A  
B  
C  
D  

2. I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yeralır?
A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

A  
B  
C  
D  

4. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

A  
B  
C  
D  

5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği
kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin           Bebek
A) 2                     1
B) 3                     2
C) 5                     4
D) 7                     6

A  
B  
C  
D  

6. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A) Kanamanın durdurulması için
B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

A  
B  
C  
D  

7. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek             B) Akciğer
C) Bağırsak           D) Karaciğer

A  
B  
C  
D  

8. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Şok                    B) Havale
C) Epilepsi              D) Bayılma

A  
B  
C  
D  

9. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

A  
B  
C  
D  

10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

 

A  
B  
C  
D  

11. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması,
yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I         B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

12. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A) Sesli dürtülere tepki vermek
B) İdrar kaçırmak
C) Yutkunmak
D) Öksürmek

A  
B  
C  
D  

13. Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

A  
B  
C  
D  

14. I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin
bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I           B) I ve II
C) II ve III            D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A) Tali yol                    B) Geçiş yolu
C) Bağlantı yolu           D) Bölünmüş yol
 

A  
B  
C  
D  

16. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A) Minibüs                B) Tramvay
C) Kamyonet            D) Arazi taşıtı

A  
B  
C  
D  

17. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi
B) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması
C) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi

A  
B  
C  
D  

18. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

A  
B  
C  
D  

19. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

A  
B  
C  
D  

20. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme,
sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Kavşağa 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
 

A  
B  
C  
D  

21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
 

A  
B  
C  
D  

22. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa          B) Köprüye
C) Tali yola           D) Demir yoluna

 

A  
B  
C  
D  

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini
 

A  
B  
C  
D  

24. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi

A  
B  
C  
D  

26. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50         B) 70          C) 80            D) 90
 

A  
B  
C  
D  

27. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı
araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?


A) 35        B) 50        C) 70        D) 140
 

A  
B  
C  
D  

28. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

A  
B  
C  
D  

29. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli
B) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
C) Bulunduğu şeridi izlemeli
D) Hızını artırmalı

A  
B  
C  
D  Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan  sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I           B) I ve II
C) II ve III            D) I, II ve III
 

A  
B  
C  
D  

31. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) At arabası           B) Motosiklet
C) Kamyonet           D) Otomobil
 

A  
B  
C  
D  

32. " Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

A  
B  
C  
D  

33. Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A) Acil uyarı ışıklarının yakılması
B) Aracın kapılarının açık tutulması
C) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi

A  
B  
C  
D  

34. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yasaktır?
A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

A  
B  
C  
D  

35. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

A  
B  
C  
D  

36. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A) Kasko sigortası
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) Zorunlu deprem sigortası
D) Hırsızlık sigortası

A  
B  
C  
D  

37. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

38. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

A  
B  
C  
D  

39. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
D) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları

A  
B  
C  
D  

40. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden
hangisine verilen yol numarasıdır?


A) Otoyol                 B) Demir yolu
C) Devlet yolu          D) Uluslararası yol
 

A  
B  
C  
D  

41. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A) Emme susturucusu
B) Egzoz susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz supabı

A  
B  
C  
D  

42. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

A) Dizel motor              B) Marş motoru
C) Elektrik motoru        D) Benzinli motor

A  
B  
C  
D  

43. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Yağlama sistemi               B) Şarj sistemi
C) Ateşleme sistemi              D) Soğutma sistemi

A  
B  
C  
D  

44. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A) Fren pedalının
B) Far ampulünün
C) Marş motorunun
D) Silecek motorunun

A  
B  
C  
D  

45. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının
yanıyor olması neyi bildirir?


A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D) Motor kaputunun tam kapanmadığını
 

A  
B  
C  
D  

46. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Bantlanır.           B) Yapıştırılır.
C) Değiştirilir.         D) İple sarılır.

A  
B  
C  
D  

47. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A) Buji             B) Soket
C) Ampul          D) Sigorta

A  
B  
C  
D  

48. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A) Saf su                 B) Antifriz
C) Motor yağı           D) Fren hidroliği

A  
B  
C  
D  

49. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
 

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
B) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
C) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
D) Araç üstü tavan bagajı kullanılması

A  
B  
C  
D