Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A) Yolların bakımsız olması
B) Sürücülerin kurallara uymaması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Trafik görevlilerinin yetersiz olması

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda olması gereken bir özelliktir?
A) İyi bir sürücü olmak
B) Trafik görevlisi olmak
C) Sağlık personeli olmak
D) Sakin ve tedbirli olmak

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği
B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Uyluk kemiği

A  
B  
C  
D  

4. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Sinir sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Endokrin sisteminin
D) Hareket ve iskelet sisteminin

A  
B  
C  
D  

5. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Başından çekilerek çıkarılmasına
B) Kollarının baş hizasında durmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
A) Otobüs
B) Motosiklet
C) Kamyonet
D) Kamyon

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kaçması
D) Baş-çene pozisyonu verilmesi

A  
B  
C  
D  

8. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
D) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması

A  
B  
C  
D  

9. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
C) 15 dakika
D) 10 dakika

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A) Bulantı ve kusma olması
B) Reflekslerin güçlü olması
C) Derinin soğuk ve nemli olması
D) Kulak veya ağızdan kan gelmesi

A  
B  
C  
D  

11. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikolojik destek sağlamak
B) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
C) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
D) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

A  
B  
C  
D  

12. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A) Sıcak su ile yıkanması
B) Kanayan yere merhem sürülmesi
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Cildin soğuk ve nemli olması
B) Zihinsel aktivitenin artması
C) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

A  
B  
C  
D  

14. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Ağız içi
B) Bilinci
C) Solunumu
D) Göğüs hareketi

A  
B  
C  
D  

15. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması
C) Kan basıncının artması
D) Vücut sıcaklığının artması

A  
B  
C  
D  

16. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır.

A  
B  
C  
D  

17. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum sıkıntısını azaltmak
B) Kan dolaşımını yavaşlatmak
C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

A  
B  
C  
D  

18. Isı yanıklarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru olur?
A) Temiz, soğuk ve tazyiksiz suya tutmak
B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C) Oksijenli su ile yıkamak
D) Diş macunu sürmek

A  
B  
C  
D  

19. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A  
B  
C  
D  

20. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A) Eklem hareket ettirildiğinde ağrının azalması
B) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı olması
C) Eklemde şekil bozukluğu olması
D) Eklemde morarma ve şişlik olması

A  
B  
C  
D  

22. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralı sayısı
B) Olay yerinin tam adresi
C) Araçların hasar durumu
D) Yaralıların eğitim durumu

A  
B  
C  
D  

23. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan

A  
B  
C  
D  

24. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilmelidir.
B) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
D) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

A  
B  
C  
D  

25. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?
A) Boşaltım yolu
B) Dolaşım yolu
C) Sindirim yolu
D) Solunum yolu

A  
B  
C  
D  

26. • Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya
meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
A) Bayılmada
B) Sıcak çarpmasında
C) El bileğinin burkulmasında
D) Kafa ve beyin yaralanmasında

A  
B  
C  
D  

27. Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak
B) Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
C) Önce ılık sonra sıcak ortama almak
D) Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak

A  
B  
C  
D  

28. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.

A  
B  
C  
D  

29. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
B) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.

A  
B  
C  
D  

30. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

A  
B  
C  
D