Online Motor Ve Araç Tekniği Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Şaft
B) Motor
C) Tekerlek
D) Vites kutusu

A  
B  
C  
D  

2. Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı
B) Bir ve üç zamanlı
C) İki ve dört zamanlı
D) Üç ve dört zamanlı

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Rot
B) Şaft
C) Silindir bloğu
D) Direksiyon mili

A  
B  
C  
D  

4. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Hava
B) Benzin
C) Motorin
D) Karışım

A  
B  
C  
D  

5. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A) Karter
B) Termostat
C) Yağ pompası
D) Endüksiyon bobini

A  
B  
C  
D  

6. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Buji
B) Distribütör
C) Ateşleme bobini
D) Kontak anahtarı

A  
B  
C  
D  

7. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine
B) Antifriz seviyesine
C) Elektrolit seviyesine
D) Hidrolik yağ seviyesine

A  
B  
C  
D  

8. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A) Karbüratör
B) Hava filtresi
C) Emme supabı
D) Emme manifoldu

A  
B  
C  
D  

9. Yakıtı depodan emerek belli bir basınç altında karbüratöre pompalayan parça hangisidir?
A) Enjektör
B) Yakıt filtresi
C) Emme manifoldu
D) Benzin otomatiği

A  
B  
C  
D  

10. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A  
B  
C  
D  

11. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) Diferansiyel
B) Alaşımlı jant
C) Fren hidroliği
D) Isıtma bujileri

A  
B  
C  
D  

12. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A) Antifriz
B) Motorin
C) Su buharı
D) Hidrolik yağı

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A) Motorun zor çalışması
B) Motorun iyi soğutulamaması
C) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
D) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

A  
B  
C  
D  

14. Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Marş sistemi
D) Ateşleme sistemi

A  
B  
C  
D  

15. Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akünün boşalması
B) Depodaki yakıtın bitmesi
C) Termostatın arızalanması
D) Bujilere akımın gelmemesi

A  
B  
C  
D  

16. Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Buji
B) Akü
C) Distribütör
D) Endüksiyon bobini

A  
B  
C  
D  

17. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Yakıt tüketimini artırmak
B) Tekerleğe gelen yükü azaltmak
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
D) Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak

A  
B  
C  
D  

18. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antifriz seviyesini göstermek
B) Elektrolit seviyesini göstermek
C) Motor yağı seviyesini göstermek
D) Soğutma suyu seviyesini göstermek

A  
B  
C  
D  

19. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
 

A  
B  
C  
D  

20. I- Termostatın arızalanması
II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

21. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit
B) Saf su
C) Alkol
D) Antifriz

A  
B  
C  
D  

22. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Benzin
B) Motorin
C) Antifriz
D) Asitli su

A  
B  
C  
D  

23. Soğutma fanı çalıştığı hâlde motorun normal çalışma sıcaklığına düşmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör petekleri tıkanmıştır.
B) Soğutma suyunda antifriz vardır.
C) Araç lastiklerinin hava basıncı fazladır.
D) Soğutma sisteminde termostat yoktur.

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A) Distribütör
B) Alternatör
C) Marş motoru
D) Endüksiyon bobini

A  
B  
C  
D  

25. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
 

A  
B  
C  
D  

26. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A) Alternatöre
B) Marş motoruna
C) Yağ pompasına
D) Silecek motoruna

A  
B  
C  
D  

27. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

A  
B  
C  
D  

28. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A) Rot ayarı
B) Far ayarı
C) Supap ayarı
D) Rölanti ayarı

A  
B  
C  
D  

29. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi
B) Yeşil
C) Beyaz
D) Kırmızı

A  
B  
C  
D  

30. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını

A  
B  
C  
D  

31. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
 

A  
B  
C  
D  

32. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A) Vites kutusuna
B) Alternatöre
C) Marş motoruna
D) Fren balatalarına

A  
B  
C  
D  

33. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A) Asidi
B) Yağı
C) Antifrizi
D) Elektroliti

A  
B  
C  
D  

34. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A) Amortisör
B) Direksiyon
C) Diferansiyel
D) Kilometre sayacı

A  
B  
C  
D  

35. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A) Motorun hararet yapması
B) Fren balatalarının ıslanması
C) Lastik hava basıncının düşük olması
D) Lastik hava basıncının fazla olması

A  
B  
C  
D  

36. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A) Direksiyonun titremesi
B) Sürüş konforunun artması
C) Motor yakıtına yağ karışması
D) Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması

A  
B  
C  
D  

37. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
C) Duran araca ilk hareketi vermek
D) Duran aracı sabitlemek

A  
B  
C  
D  

38. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A) Günlük
B) Haftalık
C) Aylık
D) Altı aylık

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Direksiyon milinin eğilmesi
B) Direksiyon kovanının eğilmesi
C) Arka lastiklerin ortadan aşınması
D) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması

A  
B  
C  
D  

40. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
B) Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
C) Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
D) Sürüş konforunu azaltmak

A  
B  
C  
D