Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A) Şoför
B) Sürücü
C) İşleten
D) Araç sahibi

A  
B  
C  
D  

2. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A) Durma
B) Bekleme
C) Duraklama
D) Park etme

A  
B  
C  
D  

3. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A) Platform
B) Yaya geçidi
C) Geçiş yolu
D) Yaya yolu

A  
B  
C  
D  

4. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A) Gabari
B) Viraj
C) Platform
D) Tehlikeli eğim

A  
B  
C  
D  

5. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
B) Görülmelerinin engellenmesi
C) Üzerlerine yazı yazılması
D) Yerlerinin değiştirilmesi

A  
B  
C  
D  

6. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan, dikkatli geçmeli
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

A  
B  
C  
D  

7. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4

A  
B  
C  
D  

8. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Vahşi hayvanlar geçebilir.
B) Vahşi hayvanlar giremez.
C) Ehli hayvanlar geçebilir.
D) Ehli hayvanlar giremez.

A  
B  
C  
D  

9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi

A  
B  
C  
D  

10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Açılan köprü
B) Sola tehlikeli viraj
C) Soldan daralan kaplama
D) Sola tehlikeli devamlı viraj

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A  
B  
C  
D  

13. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B) 70 metreden sonra yolun daralacağını
C) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D) 70 metreden sonra park alanı olduğunu

A  
B  
C  
D  

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Duraklama ve park etme yasağını
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

A  
B  
C  
D  

15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Durmanın yasak olduğunu
B) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
C) Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
D) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

A  
B  
C  
D  

16. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Azami hız sınırını
B) Taşıtın giremeyeceğini
C) Geçme yasağı sonunu
D) Hız sınırlaması sonunu

A  
B  
C  
D  

17. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

A  
B  
C  
D  

18. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

A  
B  
C  
D  

19. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi
B) Vitesi boşa alarak seyretmesi
C) Hız azaltmak için frene basması
D) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması

A  
B  
C  
D  

20. Yerleşim yeri içindeki kavşaklara yaklaşırken, kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A) 30
B) 50
C) 60
D) 70

A  
B  
C  
D  

21. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüleröncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
A) Trafik görevlisine
B) Işıklı trafik işaret cihazına
C) Yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına
D) Kırmızı ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına

A  
B  
C  
D  

22. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 100
C) 110
D) 120

A  
B  
C  
D  

23. Yerleşim yeri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Şerit değiştirmesi
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması

A  
B  
C  
D  

24. 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A) 60
B) 50
C) 45
D) 40

A  
B  
C  
D  

25. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

A  
B  
C  
D  

26. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
D) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar

A  
B  
C  
D  

27. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
C) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

A  
B  
C  
D  

28. I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

29. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir

A  
B  
C  
D  

30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

A  
B  
C  
D  

31.Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
D) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması

A  
B  
C  
D  

32. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B) Olduğu yerde hemen durmalı
C) Işıklı trafik işaretine uymalı
D) Geriye dönerek beklemeli

A  
B  
C  
D  

33. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

A  
B  
C  
D  

34. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) Trafik görevlisine haber verilmesi
B) Motor çalışır halde farların yakılması
C) Aracın başında gözcü bulundurulması
D) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

A  
B  
C  
D  

35. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Yakını gösteren ışıkların
B) Uzağı gösteren ışıkların
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Park ışıklarının

A  
B  
C  
D  

36. Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?
A) Beyaz renkte taş
B) Yeşil ışıklı yansıtıcı
C) Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
D) Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
A) Her iki aracın yüklü olması
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması

A  
B  
C  
D  

38. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Aracını durdurmalı
B) Diğer sürücüleri uyarmalı
C) Dikkatli ve yavaş geçmeli
D) Hızını artırarak uzaklaşmalı

A  
B  
C  
D  

39. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Korna çalıp yayayı uyarması
B) Geçiş hakkını yayaya vermesi
C) Geçiş hakkını kendisinin kullanması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması

A  
B  
C  
D  

40. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
D) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli

A  
B  
C  
D  

41. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
C) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D) Kasa üzerinin kapalı olması

A  
B  
C  
D  

42. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

A  
B  
C  
D  

43. I- Beyaz baston taşıyan
II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan
III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen
Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

44. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
B) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
C) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

A  
B  
C  
D  

45. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

A  
B  
C  
D  

46. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Traktör
B) Minibüs
C) Kamyonet
D) Motosiklet

A  
B  
C  
D  

47. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A) Bir meslek sahibi olmak
B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

A  
B  
C  
D  

48. • Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

A  
B  
C  
D  

49. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A) Duyuru
B) Gürültü
C) Konuşma
D) Sesli ilan

A  
B  
C  
D  

50. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
B) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
C) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

A  
B  
C  
D