Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

A) Yaralıları belirlemek
B) Yaralıları araçtan çıkarmak
C) Kazayı yetkililere haber vermek
D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

A  
B  
C  
D  

2. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A) Hücre           B) Organ
C) Sistem        D) Destek doku

A  
B  
C  
D  

3. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A) Hızlı ve aceleci davranmaya
B) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

A  
B  
C  
D  

4. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması

A  
B  
C  
D  

5. I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise,
yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III        D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

A) Burun kanamaları
B) Atardamar kanamaları
C) Kılcal damar kanamaları
D) Toplardamar kanamaları

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A) Şok durumu
B) Beyin kanaması
C) Ayak bölgesinden yılan sokması
D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması

A  
B  
C  
D  

8. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

A  
B  
C  
D  

9. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

A  
B  
C  
D  

10. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

A) Yakıcı maddeyle temas şekli
B) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
C) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

 

A  
B  
C  
D  

11. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması

A  
B  
C  
D  

12. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
B) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak

A  
B  
C  
D  

13. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Ayak kemiğinde kırık olan
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan

A  
B  
C  
D  

14. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi

A  
B  
C  
D  

15. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şehir içi ve dışı trafikte mecburi
B) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlı
C) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı

A  
B  
C  
D