17 Nisan 2010 B Online İlk Yardım Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?

A) Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
B) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
C) Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
A  
B  
C  
D  
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden değildir?

A) Kanamanın durdurulması
B) Acil yardım istenmesi
C) Kazaların önlenmesi
D) Şokun önlenmesi
A  
B  
C  
D  
3. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

A) 5 - 10
B) 12 - 20
C) 25 - 30
D) 35 - 40
A  
B  
C  
D  
4. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Hareket ve iskelet sisteminin
B) Endokrin sisteminin
C) Sindirim sisteminin
D) Sinir sisteminin
A  
B  
C  
D  
5. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Kâğıt mendilin
B) Çengelli iğnenin
C) Steril gazlı bezin
D) Makasın
A  
B  
C  
D  

6. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sürücünün isteği
B) Aracın büyüklüğü
C) Taşınan yolcu sayısı
D) Aracın yeniliği

A  
B  
C  
D  
7. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
A  
B  
C  
D  
8. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle- Hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A) Bak
B) Dinle
C) Hisset
D) Dinle - Hisset
A  
B  
C  
D  
9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, başına verilecek en doğru pozisyon nasıl olmalıdır?

A) Yastıksız olarak sırt üstü yatırılmalı
B) Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılmalı
C) Sırt üstü yatar pozisyonda iken başın geriye doğru olması sağlanmalı
D) Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması sağlanmalı
A  
B  
C  
D  
10. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A) Yüzün soğuk su ile yıkanması
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
A  
B  
C  
D  
11. Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

A) Bacaktaki
B) Göğüsteki
C) Karındaki
D) Boyundaki
A  
B  
C  
D  
12. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?

A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
A  
B  
C  
D  
13. Bacaktaki kanamalarda turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Ayak bileğinin alt kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge
A  
B  
C  
D  
14. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A) Sindirime yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığını düşürmek
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
A  
B  
C  
D  
15. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A) Kasların gevşemesi
B) Yüzün kızarması
C) Soğuk terleme
D) Ani bilinç kaybı
A  
B  
C  
D  
16. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi
A  
B  
C  
D  
17. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 4 - 2 - 1 - 3
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 2 - 3 - 1 - 4
A  
B  
C  
D  
18. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
B) Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
C) Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
A  
B  
C  
D  
19.
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A) Göğüs
B) Baş
C) Karın
D) Omurga
A  
B  
C  
D  
20. Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Meyve suyu içirme
B) Şoka karşı önlem alma
C) Yara yerini soğuk tutma
D) Yara yerine göre uygun pozisyon verme
A  
B  
C  
D  
21. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

A) Derinin kuru ve ağrılı olması
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
A  
B  
C  
D  
22. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

A) Eklem bağlarının kopması
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
A  
B  
C  
D  
23. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
A  
B  
C  
D  
24. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A) Yaralı sayısının
B) Olay yerinin tam adresinin
C) Araçların hasar durumunun
D) Yaralıların eğitim durumunun
A  
B  
C  
D  
25. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan
A  
B  
C  
D  
26. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A) Omurga kırığı olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Kalça kemiği kırık olan
D) Kaburga kemiği kırık olan
A  
B  
C  
D  
27. Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C) Zehirlenme 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
A  
B  
C  
D  
28. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organımız etkilenir?

A) Akciğer
B) Beyin
C) Böbrek
D) Kalp
A  
B  
C  
D  
29. Kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağlamak
B) Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak
C) Akımı kesmekle vakit kaybetmeden kişiyi elimizle çekerek kurtarmak
D) Tahta veya plastik malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak
A  
B  
C  
D  
30. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?

A) C, D, E, G
B) A1, A2, H
C) B sınıfı bütün araçlar
D) B sınıfı hususi araç, F sınıfı
A  
B  
C  
D