17 Nisan 2010 C,D,E Online Motor Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A) Dinamo
B) Vites kutusu
C) Motor
D) Diferansiyel
A  
B  
C  
D  
2. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt ile hava girer?

A) Emme zamanı
B) Egzoz zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Sıkıştırma zamanı
A  
B  
C  
D  
3. Motor yağlama yağı hangi kapaktan konur?

A) Akü kapaklarından
B) Külbütör kapağından
C) Radyatör kapağından
D) Yakıt deposu kapağından
A  
B  
C  
D  
4. Kontak anahtarının görevi nedir?

A) Aküyü şarj etmek
B) Elektrik devresini açıp kapatmak
C) Bujilere giden akımı yükseltmek
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
A  
B  
C  
D  
5. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A) Asit
B) Alkol
C) Saf su
D) Antifriz
A  
B  
C  
D  
6. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Akünün kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır.
A  
B  
C  
D  
7. Motorda hava filtresinin görevi nedir?

A) Yağı temizlemek
B) Suyu temizlemek
C) Yakıtı temizlemek
D) Havayı temizlemek
A  
B  
C  
D  
8. Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?

A) Distribütör
B) Karbüratör
C) Egzoz manifoldu
D) Benzin otomatiği
A  
B  
C  
D  
9. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

A) Yakıt sarfiyatını artırır.
B) Yakıt sarfiyatını azaltır.
C) Fazla yağ eksiltir.
D) Az yağ eksiltir.
A  
B  
C  
D  
10. Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motorun çabuk soğumasını sağlar.
B) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar.
C) Sıcak motorun kolay çalışmasını sağlar.
D) Soğuk motorun kolay çalışmasını sağlar.
A  
B  
C  
D  
11. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

A) Düşük kalitede yakıt kullanılması
B) Rölanti ayarının bozuk olması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Aşırı hız yapılması
A  
B  
C  
D  
12. Dizel motorda yakıtın püskürtülmesini hangi parça gerçekleştirir?

A) Yakıt filtresi
B) Karbüratör
C) Enjektör
D) Buji
A  
B  
C  
D  
13. Şekilde soru işareti ile (?) gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?A) Marş motoru
B) Şarj dinamosu
C) Alternatör
D) Distribütör
A  
B  
C  
D  
14. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A) Jikle devresinde
B) Rölanti devresinde
C) Akünün kutup başlarında
D) Marş motorunun kablo bağlantılarında
A  
B  
C  
D  
15. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Akünün bitmesi
B) Alternatörün arızalanması
C) Karbüratörün arızalanması
D) Endüksiyon bobininin arızalanması
A  
B  
C  
D  
16. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A) Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
D) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
A  
B  
C  
D  
17. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A) İki çizgisi arasında
B) Alt çizgisinden aşağıda
C) Üst çizgisinden yukarıda
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
A  
B  
C  
D  
18. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A) Aracın düz zeminde olmasına
B) Aracın yan tarafına eğik olmasına
C) Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D) Aracın arka tarafının kalkık olmasına
A  
B  
C  
D  
19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?A) Kompresör
B) Radyatör
C) Alternatör
D) Vantilatör
A  
B  
C  
D  
20. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını, çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A) Vantilatör
B) Radyatör
C) Termostat
D) Hararet göstergesi
A  
B  
C  
D  
21. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

A) Lastik hava basıncının fazla olması
B) Soğutma fanının arızalı olması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Bujilerin arızalı olması
A  
B  
C  
D  
22. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

A) Altında
B) Üzerinde
C) Ortasında
D) Hizasında
A  
B  
C  
D  
23. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarj sistemi
B) Marş sistemi
C) Yakıt sistemi
D) Soğutma sistemi
A  
B  
C  
D  
24. Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alternatör arızalıdır.
B) Fan motoru arızalıdır.
C) Marş motoru arızalıdır.
D) Far ampulleri yanmıştır.
A  
B  
C  
D  
25. Sigorta yanmış ise ne yapılır?

A) Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
B) Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
C) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
D) Herhangi bir sigorta ile değiştirilir.
A  
B  
C  
D  
26. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Akü boşalmıştır.
B) Akü kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akü kablo bağlantıları oksitlenmiştir.
D) Far kablo bağlantıları oksitlenmiştir.
A  
B  
C  
D  
27. Aracın gösterge panelinde, yağlama sistemininçalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A  
B  
C  
D  
28. Trafikte bulunan diğer sürücüleri uyarmak için yanmakta olan şekildeki geri vites lambalarının rengi nedir?A) Kırmızı
B) Beyaz
C) Mavi
D) Sarı
A  
B  
C  
D  
29. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organıdır?

A) Rot
B) Şaft
C) Kavrama
D) Aks
A  
B  
C  
D  
30. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan aktarma organının adı nedir?A) Aks
B) Şaft
C) Volan
D) Kavrama
A  
B  
C  
D  
31. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

A) Direksiyon
B) Diferansiyel
C) Amortisör
D) Ön düzen
A  
B  
C  
D  
32. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevidir?

A) Krank miline yataklık etmek
B) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
C) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
D) Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
A  
B  
C  
D  
33. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fren pedalına tam basılmamıştır.
B) Gaz pedalına tam basılmamıştır.
C) Jikle düğmesi çekik kalmıştır.
D) Kavrama tam ayırmıyordur.
A  
B  
C  
D  
34. Lastiklerin hava basınçları normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Kam mili bozulur.
B) Krank mili bozulur.
C) Araçta titreşimler olur.
D) Sürüş konforu artar.
A  
B  
C  
D  
35. Belirli hız aralıklarında direksiyonda titremeler oluyorsa sebebi ne olabilir?

A) Lastikler balanssızdır.
B) Lastikler fazla soğuktur.
C) Direksiyon simidi ayarsızdır.
D) Lastik hava basıncı düşüktür.
A  
B  
C  
D  
36. Motor kompresyon freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıtı yavaşlatır.
B) Taşıtı hızlandırır.
C) Araç bir tarafa çeker.
D) Frenleme çok zayıflar.
A  
B  
C  
D  
37. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Debriyaj pedalına basmak
B) Fren pedalına basmak
C) Vitesi boşa almak
D) El frenini çekmek
A  
B  
C  
D  
38. Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?

A) Direksiyon mili
B) Tekerlekler
C) Volan
D) Akslar
A  
B  
C  
D  
39. Aşağıdakilerden hangisi araçta direksiyon boşluğunun oluşmasına sebep olur?

A) Lastiklerin aşınması
B) Krank milinin aşınması
C) Rot başlarının aşınması
D) Amortisörlerin arızalanması
A  
B  
C  
D  
40. Yeni araçta rodaj süresince hangisine uyulmalıdır?

A) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
B) Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
C) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
D) Fazla sürat yapılmamalıdır.
A  
B  
C  
D