17 Nisan 2010 C,D,E Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?

A) İl Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
A  
B  
C  
D  
2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A) Trafik
B) Ulaşım
C) Taşıma
D) Erişme
A  
B  
C  
D  Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A  
B  
C  
D  
4. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

A) Özel amaçlı taşıt
B) Kamp taşıtı
C) Minibüs
D) Otobüs
A  
B  
C  
D  
5. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?A) Harekete hazırlanmalıdır.
B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
C) Dönüş yapacağı yola girmelidir.
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.
A  
B  
C  
D  
6. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç işareti” talimatıdır?A  
B  
C  
D  
7. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
C) Bisikletin geçebileceğini
D) Bisikletin giremeyeceğini
A  
B  
C  
D  
8. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
A  
B  
C  
D  
9. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
A  
B  
C  
D  
10. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
A  
B  
C  
D  
11. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?


A  
B  
C  
D  
12. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Kamyonlar için geçme yasağının sonuolduğunu
D) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
A  
B  
C  
D  
13. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?A) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C) Duraklama ve park etme yasağını
D) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
A  
B  
C  
D  
14. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?


A  
B  
C  
D  
15. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?


A  
B  
C  
D  
16. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?


A  
B  
C  
D  
17. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını
A  
B  
C  
D  
18. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?


A  
B  
C  
D  
19. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır?

I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası

A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
20. Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
21. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
A  
B  
C  
D  
22. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?


A  
B  
C  
D  
23. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kuralına uymadığı
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
A  
B  
C  
D  
24. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

A) İki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar
A  
B  
C  
D  
25. Şekle göre, geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir?I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu

A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
A  
B  
C  
D  
26. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde
A  
B  
C  
D  

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak zorundadır?
A) Hızını artırmak
B) 2 numaralı aracın geçişini beklemek
C) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmak
D) Dönüş sırasında bir gözcü bulundurmak
A  
B  
C  
D  
28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A) Tarım araçları
B) Toplu taşıma araçları
C) Gümrük muhafaza araçları
D) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
A  
B  
C  
D  
29. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
A  
B  
C  
D  
30. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
A  
B  
C  
D  
31. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
A  
B  
C  
D  
32. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

A) 50
B) 100
C) 125
D) 150
A  
B  
C  
D  

Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30
A  
B  
C  
D  
34. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
A  
B  
C  
D  
35. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) “DUR” lambası ve sis ışıkları
B) Park lambası ve yangın söndürücü
C) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
A  
B  
C  
D  
36. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Kasa üzerinin kapalı olması
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
A  
B  
C  
D  
37. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A) Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
A  
B  
C  
D  
38. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Orta şeridin
B) Hızlanma şeridinin
C) Tırmanma şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
A  
B  
C  
D  
39. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?

A) Banketleri
B) Yaya geçitlerini
C) Geçiş yollarını
D) Yaya yollarını
A  
B  
C  
D  
40. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
A  
B  
C  
D  
41. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A  
B  
C  
D  
42. “ E” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
A  
B  
C  
D  
43. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
D) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
A  
B  
C  
D  
44. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

A) Otomobil
B) Çekici
C) Otobüs
D) Kamyonet
A  
B  
C  
D  
45. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?

A) İlk yardım tedbirlerini almakla
B) Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
D) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
A  
B  
C  
D  
46. Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır?

A) Sürücü belgesi almaktan men
B) Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis
C) İki aydan üç aya kadar hafif hapis
D) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis
A  
B  
C  
D  
47. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

A) Otobüs
B) Minibüs
C) Taksi
D) Dolmuş taksi
A  
B  
C  
D  
48. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?

A) Otobüs – Çekici
B) Minibüs – Kamyonet
C) Otomobil – Taksi otomobil
D) Motosiklet – Motorlu bisiklet
A  
B  
C  
D  
49. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

A) Harita ve kroki
B) Yolcu ve yük
C) Reflektör
D) Yangın tüpü
A  
B  
C  
D  

50. Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?

A) Şehir haritası
B) Şehir plânı
C) Karayolları haritası
D) Şehir krokisi

A  
B  
C  
D