Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A) Önceden tahmin edilebilmesi
B) Çevresel etkilere bağlı olması
C) Doğal olarak meydana gelmesi
D) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi

A  
B  
C  
D  

2. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede
B) Olay yerinde
C) Ambulans içinde
D) Sağlık merkezinde

A  
B  
C  
D  

3. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) Sistem - Doku - Organ - Hücre
B) Organ - Hücre - Doku - Sistem
C) Hücre - Doku - Organ - Sistem
D) Hücre - Organ - Doku - Sistem

A  
B  
C  
D  

4. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A) Hareket sistemini
B) Dolaşım sistemini
C) Sindirim sistemini
D) Boşaltım sistemini

A  
B  
C  
D  

5. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

A  
B  
C  
D  

6. I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
II- Motorlu bisiklet ve motosikletler
III- Traktör ve iş makineleri
IV- Otomobiller
Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A) Kansızlık
B) Bilinç kaybı
C) Baş dönmesi
D) Düzensiz nabız atışı

A  
B  
C  
D  

8. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Şekerli su içirilmeli
B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

A  
B  
C  
D  

9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
A) Yavaş akması
B) Kısa sürede pıhtılaşması
C) Çok hafif olup sızarak akması
D) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması

A  
B  
C  
D  

11. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Toplardamar kanamaları
B) Bacak bölgesi kanamaları
C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A) Kol
B) Bacak
C) Göğüs
D) Boyun

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumu
B) Beyin kanaması
C) Ayak bölgesinden yılan sokması
D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması

A  
B  
C  
D  

14. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok
B) Koma
C) Hâlsizlik
D) Zehirlenme

A  
B  
C  
D  

15. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
B) Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
C) Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

A  
B  
C  
D  

17. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Meyve suyu içirilmesi
B) Şoka karşı önlem alınması
C) Yara yerinin soğuk tutulması
D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
D) Derinin kuru ve ağrılı olması

A  
B  
C  
D  

19. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
B) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

A  
B  
C  
D  

22. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumu
B) Olay yerinin tam adresi
C) Araçların hasar durumu
D) Yaralı sayısı

A  
B  
C  
D  

23. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden
B) Açık karın yarası olan
C) Solunum zorluğu olan
D) Ayak bileğinde çıkık olan

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Göğüs kemiğinde kırık olan
B) Bulantı ve kusması olan
C) Kalça kemiğinde kırık olan
D) Omurilik zedelenmesi olan

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan
aracın egzoz gazına maruz kalındığında

A  
B  
C  
D  

26. Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Önce ılık sonra sıcak ortama almak
B) Elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak
C) Donan bölgeyi ovarak masaj yapmak
D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak

A  
B  
C  
D  

27. I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrikçarpması sonucu oluşabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

28. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A) İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
B) Araç kullanırken yanında birisini bulundurmaşartı ile
C) Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
D) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile

A  
B  
C  
D  

29. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini kullanmaları zorunludur?
A) Eldiven
B) Koruma başlığı
C) Rüzgârlık
D) Emniyet kemeri

A  
B  
C  
D  

30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

A  
B  
C  
D