Online Motor Ve Araç Tekniği Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Polen filtresi
B) Park sensörü
C) Açılabilir tavan
D) Aktif gergili emniyet kemeri

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A) Egzoz supabı
B) Emme manifoldu
C) Katalitik konvertör
D) Egzoz manifoldu

A  
B  
C  
D  

3. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken
önlemlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

4. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motor
B) Benzinli motor
C) Marş motoru
D) Buhar makinesi

A  
B  
C  
D  

5. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A) LPG
B) Benzin
C) Motorin
D) Biyodizel

A  
B  
C  
D  

6. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör
B) Emme supabı
C) Egzoz manifoldu
D) Emme manifoldu

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Motoru soğutmak
C) Motorun hareketli parçalarını yağlamak
D) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A) Sigorta
B) Karbüratör
C) Endüksiyon bobini
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

9. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A) Sarsıntılı
B) Çalışmaz
C) Sarsıntısız
D) Yüksek rölantide

A  
B  
C  
D  

10. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Antifriz ilave edilir.
B) Plakaları temizlenir.
C) Suyu boşaltılıp yağlanır.
D) Kutup başlarının oksitleri temizlenir.

A  
B  
C  
D  

11. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A) Su pompası
B) Şanzuman dişlileri
C) Alternatör diyotları
D) Diferansiyel dişlileri

A  
B  
C  
D  

12. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A) Daha kısa
B) Daha uzun
C) Daha ince
D) Daha kalın

A  
B  
C  
D  

13. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor yüksek devirde kullanılır.
B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D) Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

A  
B  
C  
D  

14. Benzin motorlu araç su birikintisindeıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) Arka arkaya marş yapılır.
B) Depoya benzin ilave edilir.
C) Marş sisteminin parçaları kurulanır.
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.

A  
B  
C  
D  

15. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Yakıt filtresi
B) Termostat
C) Marş motoru
D) Endüksiyon bobini

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması
B) Hava filtresinin kirli olması
C) Fren balatalarının aşınması
D) Vantilatör kayışının sıkı olması

A  
B  
C  
D  

17. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A) Buji ayarı
B) Platin ayarı
C) Rölanti ayarı
D) Debriyaj ayarı

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A) Buji
B) Jikle devresi
C) Yakıt deposu
D) Yakıt pompası

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A) Supap ayarı
B) Rot ayarı
C) Fren ayarı
D) Far ayarı

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması
B) Yakıt borularının uzun olması
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
A) Motor yağının kirlenmesi
B) Motor yağının kalınlaşması
C) Karışım oranının bozulması
D) Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması

A  
B  
C  
D  

22. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması
B) Hararet müşirinin arızalı olması
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi

A  
B  
C  
D  

23. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisininömrünü kısaltır?
A) Far ampulünün
B) Marş motorunun
C) Silecek motorunun
D) Endüksiyon bobininin

A  
B  
C  
D  

24. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A) Artı kutup şasi ile
B) Eksi kutup şasi ile
C) Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
D) Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla

A  
B  
C  
D  

25. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt tüketimini artırmak
B) Motorun erken ısınmasını sağlamak
C) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
D) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak

A  
B  
C  
D  

26. Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçalarını dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?
A) Karter
B) Radyatör
C) Silindir kapağı
D) Külbütör kapağı

A  
B  
C  
D  

27. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Yakıt filtresi

A  
B  
C  
D  

28. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A) Kısa farlar ikaz ışığı
B) Yağ basıncı ikaz ışığı
C) El freni çekili ikaz ışığı
D) Sinyal lambası ikaz ışığı

A  
B  
C  
D  

29. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Termostat
D) Hararet göstergesi

A  
B  
C  
D  

30. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A  
B  
C  
D  

31. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A) Soğutma suyunda antifrizin olması
B) Distribütör kapağının çatlak olması
C) Vantilatör kayışının çok gergin olması
D) Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması

A  
B  
C  
D  

32. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A) Kalorifer hortumlarının su sızdırması
B) Hararet göstergesinin arızalanması
C) Vantilatör kayışının gergin olması
D) Debriyajın kaçırması

A  
B  
C  
D  

33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A) Debriyaj
B) Alternatör
C) Distribütör
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

34. Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Regülatör
B) Sigorta
C) Karbüratör
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

35. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru
B) Far anahtarı
C) Sigorta kutusu
D) Yakıt göstergesi

A  
B  
C  
D  

36. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A) Amortisör
B) Helezon yay
C) Fren balatası
D) Kavrama (Debriyaj)

A  
B  
C  
D  

38. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A) Fren ayarının
B) Supap ayarının
C) Rölanti ayarının
D) Diferansiyel ayarının

A  
B  
C  
D  

39. Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
B) Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C) Aracın hareket etmesini engellemek için
D) Aracı yavaş kullanmak için

A  
B  
C  
D  

40. I- Yol durumu
II- Hava koşulları
III- Kişisel kullanım farkları
Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D