Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması 
D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

A  
B  
C  
D  

4. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A) Kalp             B) Beyin
C) Böbrek         D) Akciğer

A  
B  
C  
D  

5. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs
bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri
görülür?

A) Kol kemiği           B) Kalça kemiği
C) Uyluk kemiği        D) Kaburga kemiği

A  
B  
C  
D  

6. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Çıkık           B) Kırık
C) İncinme       D) Burkulma

A  
B  
C  
D  

7. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A) Doku           B) Hücre
C) Sistem        D) Gövde

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan

A  
B  
C  
D  

9. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A) Havanın yağışlı olması
B) Aracın bakımsız olması
C) Yol yapımında hata olması
D) Alkollü olarak araç kullanması

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
C) Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmamak

A  
B  
C  
D  

13. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Kanamanın durdurulmasını
B) Dolaşımın değerlendirilmesini
C) Solunumun değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

A  
B  
C  
D  

14. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden ​hangisidir? 

A  
B  
C  
D  

15. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
D) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.

A  
B  
C  
D