Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yollarında seyrederken
B) Tek yönlü yollarda duraklarken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken

A  
B  
C  
D  

2. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli

B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

C) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D) Hızını artırıp kavşağa girmeli

A  
B  
C  
D  

3. Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A) 30        B) 40        C) 50         D) 60

A  
B  
C  
D  

4. " Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) tali kusur

B) asli kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

A  
B  
C  
D  

5. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otobüs          B) Traktör

C) Otomobil        D) İş makinesi

A  
B  
C  
D  

6. Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?

A) Park edildiğinde

B) Duraklama yapıldığında

C) Taşıt yolunda arızalandığında

D) Yolcu almak için durulduğunda

A  
B  
C  
D  

7. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Yavaşlamaları

B) Hızlarını artırmaları

C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri

D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisi deniz nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A  
B  
C  
D  

9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Banketten gitmeli                                

B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

A  
B  
C  
D  

10. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A) Virajlı          B) Eğimli       
C) Kasisli        D) Kaygan

A  
B  
C  
D  

11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  
                 

A) Sola dönülmez 
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?


A  
B  
C  
D  

13. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir? 

A) 1         B) 2        C) 3         D) 4

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?

A) Aşırı hız yapılması

B) Trafiğin yoğun olması

C) Öndeki aracın geçilmesi

D) Öndeki aracın yavaşlaması

A  
B  
C  
D  

15. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Radyasyon        B) Su kirliliği

C) Hava kirliliği       D) Toprak kirliliği

A  
B  
C  
D  


16) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi

B) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi

C) 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi

D) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi

A  
B  
C  
D  

17) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi

B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

C) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi

D) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A) Tepe üstlerine yakın yerlerde

B) Yaya ve okul geçitlerinde

C) Dönemeçlerde

D) Banketlerde

A  
B  
C  
D  

19. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, kamyona

B) Kamyon, otomobile

C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarına örnektir?

A  
B  
C  
D  

21. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" işaretidir?
 

A  
B  
C  
D  

22. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

B) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

C) Kırmızı ışıkta

D) Sarı ışıkta

A  
B  
C  
D  

23. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öndeki aracın durması

B) Öndeki aracın yavaşlaması

C) Görüş mesafesinin kötü olması

D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

A  
B  
C  
D  

25. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 15        B) 35       C) 40       D) 50

A  
B  
C  
D