Yeni Yönetmelik Soruları Tüm Dersler (60)

Sınav Süreniz Başladı

1. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A) Sindirime yardımcı olmak

B) Vücut sıcaklığını düşürmek

C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak

D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

A  
B  
C  
D  

2. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Sıcak su ile yıkanması

B) Kanayan yere merhem sürülmesi

C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

D) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

A  
B  
C  
D  

3. • Geçici hafıza kaybı

Burundan kan gelmesi

Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A) Baş           B) Karın

C) Göğüs       D) Omurga

A  
B  
C  
D  

4. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

A  
B  
C  
D  

5. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A) Bayılma

B) Beyin kanaması

C) Yüzün kızarması

D) Aşırı dozda alkol alımı

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A) İyi bir sürücü olmak

B) Trafik görevlisi olmak

C) Sağlık personeli olmak

D) Sakin ve tedbirli olmak

A  
B  
C  
D  

7. I- İyileşmeyi kolaylaştırmak

II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek

III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A) Yalnız I         B) I ve II

C) I ve III            D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

8. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Üzerine bastırılarak yürütülür.

B) Oturtularak atelle tespit edilir.

C) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.

D) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

A  
B  
C  
D  

9. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "Bak- Dinle-Hisset "yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A) Bak         B) Dinle

C) Hisset      D) Dinle - Hisset

A  
B  
C  
D  

10. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

A) Tıbbi yardım istenmesi

B) Yaralının hemen araçtan çıkarılması

C) Yaralının hemen hastaneye taşınması

D) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

A) Çenenin kasılması

B) Vücudun kasılması

C) Dilin geriye kaçması

D) Baş-çene pozisyonu verilmesi

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

A  
B  
C  
D  

13. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

A) Boynuna boyunluk takıldıktan sonra

B) Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra

C) Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra

D) Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

A  
B  
C  
D  

14. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A) Sinir sistemi           B) Dolaşım sistemi

C) Solunum sistemi     D) Sindirim sistemi

A  
B  
C  
D  

15. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Kalbi duran

B) Kalbi düzensiz çalışan

C) Solunum sayısı azalan

D) Solunumu düzensiz olan

A  
B  
C  
D  

16. " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

A  
B  
C  
D  

 

 

 

 

 

 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

A  
B  
C  
D  

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi

A) 1 - 2 - 3 - 4       B) 1 - 4 - 2 - 3

C) 2 - 4 - 1 - 3       D) 4 - 2 - 1 - 3

A  
B  
C  
D  

19. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) U dönüşü yapmalı

B) 1 numaralı araca yol vermeli

C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı


 

A  
B  
C  
D  

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

B) Diğer şeride geçilemeyeceği

C) Öndeki aracın geçilebileceği

D) İki yönlü kara yolu olduğu

A  
B  
C  
D  


 

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) Yalnız I         B) I ve II

C) II ve III           D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

22. I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A) Yalnız I         B) I ve II

C) II ve III           D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

23. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A) Batı           B) Doğu

C) Güney       D) Kuzey

A  
B  
C  
D  

24. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A) Geçiş yolu              B) Geçiş hakkı

C) Geçiş kolaylığı        D) Geçiş üstünlüğü

A  
B  
C  
D  

25. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A) Viraj             B) Gabari

C) Platform       D) Tehlikeli eğim

A  
B  
C  
D  

26. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A) Otobüs         B) Otomobil

C) Kamyon       D) Kamyonet

A  
B  
C  
D  

27. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A) Sağlık Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı

D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

A  
B  
C  
D  

28. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A) Sis ışıklarını

B) Acil uyarı ışıklarını

C) Uzağı gösteren ışıkları

D) Yakını gösteren ışıkları

A  
B  
C  
D  

29. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Gabarinin aşılması

B) Araç dengesinin korunması

C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

A  
B  
C  
D  

30. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A  
B  
C  
D  

31. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmadan dikkatli geçmeli

B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

C) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

A  
B  
C  
D  

32. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A) 5     B) 10    C) 15    D) 20

A  
B  
C  
D  

33. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A) Yalnız I          B) I ve II

C) II ve III            D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

34. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

B) Koltuk ferdi kaza sigortası

C) Kasko sigortası

D) Aracın bakımı

A  
B  
C  
D  

35. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

B) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

C) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi

D) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

A  
B  
C  
D  

36. I- Alkol veya madde bağımlılığı

II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A) Yalnız I        B) I ve II

C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

B) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

C) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

D) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

A  
B  
C  
D  

38. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Çok dikkatli olduğu

B) Çok tecrübeli olduğu

C) Trafik kuralına uymadığı

D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

A  
B  
C  
D  

39. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A  
B  
C  
D  

40. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A) 1           B) 2        C) 3         D) 1 ve 3

A  
B  
C  
D  

41. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Sadece para cezası verilir.

B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

C) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

D) İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

A  
B  
C  
D  

42. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A) Asabi             B) Saygılı

C) Hoş görülü      D) Bencil olmayan

A  
B  
C  
D  

43. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

C) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

D) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

A  
B  
C  
D  

44. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


A) Okul  geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere
A  
B  
C  
D  

45. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi                      

B) Aracını yavaşlatması

C) Takip mesafesini azaltması

D) O bölgeden dikkatli geçmesi

A  
B  
C  
D  

46. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

 

A  
B  
C  
D  

47. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A  
B  
C  
D  

48. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) 70 metreden sonra yolun daralacağını                      

B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu

C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

A  
B  
C  
D  

49. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A) Asit        B) Saf su

C) Antifriz    D) Motor yağı

A  
B  
C  
D  

50. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A) Emme zamanı

B) Sıkıştırma zamanı

C) Ateşleme zamanı

D) Egzoz zamanı

A  
B  
C  
D  

51. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A) Alaşımlı jant        B) Hava yastığı

C) Açılabilir tavan     D) Elektrikli koltuk

A  
B  
C  
D  

52. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

A) El freni            B) Motor freni

C) Egzoz freni      D) Kompresyon freni

A  
B  
C  
D  

53. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A) Kilometre saati

B) Kontak anahtarı

C) Hava yastığı ikaz ışığı

D) El freni çekili ikaz ışığı

A  
B  
C  
D  

54. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A  
B  
C  
D  

55. • Lastik hava basınçlarının düşük olması

Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Çevre kirliliğinin azalması

B) Sürüş konforunun artması

C) Aracın fazla yakıt yakması

D) Trafik yoğunluğunun azalması

A  
B  
C  
D  

56. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A) Altında          B) Üzerinde

C) Ortasında      D) Hizasında

A  
B  
C  
D  

57. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A) Motor rölanti devrinin yüksek olması

B) Yağlama sisteminin görev yapamaması

C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

A  
B  
C  
D  

58. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A) Aynı               B) Daha büyük

C) Daha küçük    D) Önemli değildir.

A  
B  
C  
D  

59. Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

A) Farların         B) Jantların

C) Aynaların      D) Araç lastiklerinin

A  
B  
C  
D  

60. Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A) Yağ seviyesi kontrolü

B) Hava filtresi kontrolü

C) Yağ kaçağı kontrolü

D) Yağ rengi kontrolü

A  
B  
C  
D