26 Aralık 2009 A2 Online İlk Yardım Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

A) Yolun bakımsız olması
B) Kaldırımların yetersiz olması
C) Eski ve yetersiz araçların kullanılması
D) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
A  
B  
C  
D  
2. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilmelidir?

A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
D) Yakınları geldikten sonra
A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?


I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak


A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III

A  
B  
C  
D  
4. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A) Akciğer
B) Mide
C) Kalp
D) Yutak
A  
B  
C  
D  
5. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

A) Burkulma
B) Kırık
C) Çıkık
D) İncinme
A  
B  
C  
D  
6. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A) Solunum sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) İskelet sistemi
A  
B  
C  
D  
7. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

A) Sürücünün isteğine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
D) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
A  
B  
C  
D  
8. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
B) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
C) Kollarının baş hizasında durmasına
D) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
A  
B  
C  
D  
9. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kayması
D) Başın arkaya düşmesi
A  
B  
C  
D  
10. “ Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


A  
B  
C  
D  
11. “ Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Omurga yaralanmalarında
B) Kapalı göğüs yaralanmalarında
C) Boylamasına karın yaralanmalarında
D) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
A  
B  
C  
D  
12. Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasık iç kısmı
B) Bacakdış kısmı
C) Dizin ön üst kısmı
D) Karın ön üst kısmı
A  
B  
C  
D  
13. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygu-lamalardan hangisi vapılmaz?

A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Bilincini açıktutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
A  
B  
C  
D  
14. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A) Soğuk nemli cilt, titreme
B) Hareketlilik, saldırganlık hâli
C) Vücut sıcaklığında yükselme
D) Cildin kızarması, aşırı terleme
A  
B  
C  
D  
15. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uyqulanmaz?

A) Şok pozisyonuna almak
B) Soğuk içecekler içirmek
C) Duyu organlarını uyarmak
D) Temiz hava almasını sağlamak
A  
B  
C  
D  
16. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A) Hâlsizlik
B)Şok
C) Zehirlenme
D) Koma
A  
B  
C  
D  
17. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A) Göz bebeklerinin büyüyüpsabitlenmesi
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Kan basıncının artması
A  
B  
C  
D  
18.Kazazedenin naklinden önce, yaralanma-larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
C) Yarayı temiz pamukla kapatıp yarayı sarmak
D) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak
A  
B  
C  
D  
19. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B) Bacağında açık kırığı ve kanaması olanlarda
C) El bileğinde açık kırığı ve kanaması olanlarda
D) Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
A  
B  
C  
D  
20. Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

A) Birinci derece yanıklar
B) İkinci derece yanıklar
C) Üçüncü derece yanıklar
D) Kas tabakasını etkileyen yanıklar
A  
B  
C  
D  
21. Kırıklar neden sabitlenmelidir?

A) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
B) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar verme-sini engellemek için
C) Kırık bölgesinin heryöne hareket ettirilmesi için
D) Üşümeyi engellemek için
A  
B  
C  
D  
22. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulan-malıdır?

A) Üzerine bastırılarak yürütülmeli
B) Oturtularak atelle tespit edilmeli
C) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli
D) Kırık taraf üstte kalacak şekilde yana yatırılarak atelle tespit edilmeli
A  
B  
C  
D  
23. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanı mıdır?

A) Eklem çevresindeki şişmedir.
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
A  
B  
C  
D  
24. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi vapilmaz?

A) Dolaşım kontrolü
B) Solunum kontrolü
C) Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D) Sırtüstü düz birzemine yatırma
A  
B  
C  
D  
25. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C) Yaralının yarasına göre değişir.
D) Yaralının isteğine göre değişir.
A  
B  
C  
D  
26. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uyqulanmaz?

A) Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
B) Temiz havaya çıkarmak
C) Kusmasını sağlamak
D) Sıcaktutmak
A  
B  
C  
D  
27. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden deaildir?

A) Baş ağrısı
B) İştah artması
C) Solunum zorluğu
D) Hâlsizlik, kendinden geçme
A  
B  
C  
D  
28. Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

A) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.
B) Sıcak içecekler verilir.
C) Vücudu serinletilir.
D) Sıcakduş yaptırılır.
A  
B  
C  
D  
29. Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşa-masına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Kaynarsu ile yıkama
B) İyice sarılarak uyutma
C) Karla ovularak masaj yapma
D) Şekerli ılık içecekler verme
A  
B  
C  
D  
30. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

A) Sadece şehir içinde araba kullanmak için
B) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundur-makşartı ile
D) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
A  
B  
C  
D