26 Aralık 2009 A2 Online Motor Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Motosiklette motorun görevi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Aküden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
B) Aküden aldığı enerjiyi durgun enerjiyeçevirmek
C) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
D) Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
A  
B  
C  
D  
2. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti(?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?A) Rotil
B) Amortisör
C) Aks
D)Şaft
A  
B  
C  
D  
3. Aracın hızını sürücüye bildiren şekildeki göstergenin adı nedir?A) Zaman saati
B) El freni göstergesi
C) Kilometre göstergesi
D) Enjeksiyon uyarı lâmbası
A  
B  
C  
D  
4. İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıt-lardan hangileri kullanılır?

I-LPG
II- Benzin
III- Motorin

A) I-II -III
B) I- III
C) I - II
D) II - III
A  
B  
C  
D  
5. Hangisi hava ile soğutmalı benzinli motor¬larda voktur?

A) Akü
B) Karbüratör
C) Buji
D) Su pompası
A  
B  
C  
D  
6.Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

A) Buji
B) Distribütör
C) Ateşleme bobini
D) Kontak anahtan
A  
B  
C  
D  
7. Benzinli motorlarda emme manifoldu aracılığıyla silindirlere ne alınır?

A) Antifriz
B) Hidrolik yağı
C) Soğutma suyu
D) Yakıt-hava karışımı
A  
B  
C  
D  
8. Egzoz gazlarının oluşturduğu gürültüyü aşağıdakilerden hangisi azaltır?

A) Emme susturucusu
B) Egzoz susturucusu
C) Egzoz supabı
D) Emme supabı
A  
B  
C  
D  
9. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

A) Aşırı hız yapılması
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Lastiklerin havasının az olması
D) Düşük kalitede yakıt kullanılması
A  
B  
C  
D  
10. Akü içerisindeki elektrolit, plâkaların neresinde olmalıdır?

A) Üzerinde
B) Altında
C) Ortasında
D) Hizasında
A  
B  
C  
D  
11. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

A) Yakıt
B) Elektrik
C) Yağlama
D) Soğutma
A  
B  
C  
D  
12. Aşağıdakilerden hangisi aracın fazla yakıt yakmasına neden olur?

A) Akünün şarjlı olması
B) Uygun viteste gidilmesi
C) Lastik hava basınçlarının uygun olması
D) Hava filtresinin kirli olması
A  
B  
C  
D  
13. Kontak anahtarının görevi nedir?

A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Elektrik devresini açıp kapatmak
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
A  
B  
C  
D  
14. Benzinle havayı belirli oranda karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbüratör
B) Hava filtresi
C) Yakıt pompası
D) Supap
A  
B  
C  
D  
15. Motorda yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B) Motorun erken ısınmasını sağlamak
C) Aşınmayı azaltmak ve soğumayı sağlamak
D) Fren hidroliğini çalışma sıcaklığında tutmak
A  
B  
C  
D  
16. Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A) Endüksiyon bobini
B) Ampul
C) Alternatör
D) Konjektör
A  
B  
C  
D  
17. Araçta sigortalardan biri yanmış ise yerine ne takılmalıdır?

A) Çelik tel
B) Tel sarılmış sigorta
C) Sigara kağıdı sarılmış sigorta
D) Aynı amperde sigorta
A  
B  
C  
D  
18. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden değildir?

A) Duran aracı sabitlemek
B) Aracın hızını düşürmek
C) Durma mesafesini artırmak
D) Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
A  
B  
C  
D  
19. Motosiklette viteslere geçişte zorluk çekiliyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme manifoldu hava alıyordur.
B) Kavrama ayırmıyordun
C) Egzoz supabı arızalıdır.
D) Emme supabı arızalıdır
A  
B  
C  
D  
20. Kavrama (debriyaj) kaçırıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Avans ayarı bozuktur.
B) Vites kutusu arızalıdır.
C) Krank milinde gezinti vardır.
D) Debriyaj balatası yağlanmıştır.
A  
B  
C  
D