26 Aralık 2009 C,D,E Online Trafik Testi

Sınav Süreniz Başladı
1. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?

A) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
B) II ve İlçe Trafik Komisyonları
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
A  
B  
C  
D  
2. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A) Geçiş yolu
B) Kara yolu
C) Bağlantı yolu
D) Şerit
A  
B  
C  
D  
3. İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir?

A) Geçiş yolu
B) Sığınma cebi
C) Hemzemin geçit
D) Kavşak
A  
B  
C  
D  
4. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir?

A) Otobüs
B) Kamyonet
C) Otomobil
D) Minibüs
A  
B  
C  
D  
5. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Motoru durdurmasını
B) Geri dönmesini
C) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D) Harekete hazırlanmasını
A  
B  
C  
D  
6. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
A  
B  
C  
D  
7. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?


A  
B  
C  
D  
8. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Yol yüzeyi arızalıdır.
B) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C) Yolda yapım çalışması vardır.
D) Yolda kasis vardır.
A  
B  
C  
D  
9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?A) Sola tehlikeli devamlı virajlar
B) Soldan daralan kaplama
C) Sola zorunlu yön
D) Sola tehlikeli viraj
A  
B  
C  
D  
10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?A) Tünel yaklaşımı
B) Sola mecburi yön
C) Dönel kavşak yaklaşımı
D) Sola tehlikeli devamlı viraj
A  
B  
C  
D  
11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?


A  
B  
C  
D  
12. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?A) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
B) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
C) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D) Geçme yasağının sona erdiğini
A  
B  
C  
D  
13. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?A) Taşıtın giremeyeceğini
B) Geçme yasağı sonunu
C) Hız sınırlaması sonunu
D) Azami hız sınırını
A  
B  
C  
D  
14. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?


A  
B  
C  
D  
15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?


A  
B  
C  
D  
16. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?A  
B  
C  
D  
17. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C) Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
A  
B  
C  
D  
18. Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?


A  
B  
C  
D  
19. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
A  
B  
C  
D  
20. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

A) 20
B) 25
C) 35
D) 45
A  
B  
C  
D  
21. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki
A  
B  
C  
D  
22.Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C) Geçmek için en sol şendi kullanması
D) En sağ şeride geçerek seyretmesi
A  
B  
C  
D  
23. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin şehir içi, şehirler arası ve otoyollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Şehir içinde – Şehirlerarasında - Otoyolda
A) 30 – 80 – 120
B) 50 – 120 - 150
C) 60 - 90 - 130
D) 50 - 90 - 120
A  
B  
C  
D  
24. “88-89 kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fren mesafesi
B) İntikal mesafesi
C) Takip mesafesi
D) Duruş mesafesi
A  
B  
C  
D  
25.Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır.Bu durumu, sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer taşıt sürücüsü
C) Yol kenarındaki çizgiler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
A  
B  
C  
D  
26. öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
A  
B  
C  
D  
27. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?A) 1 nolu araç
B) 2 nolu araç
C) Hızı fazla olan araç
D) Sürücüler anlaşarak geçerler.
A  
B  
C  
D  
28.Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?A) Korna çalıp yayayı uyarması
B) Geçiş hakkını yayaya vermesi
C) Geçiş hakkını kendisinin kullanması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
A  
B  
C  
D  
29.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
A  
B  
C  
D  
30. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

A) Görev hali dışında kullanılmaması
B) Can ve mal güvenliğinin korunması
C) Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D) Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
A  
B  
C  
D  
31. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D) 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
A  
B  
C  
D  
32. Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yolcu İndirmek ve bindirmek
B) Uygun hızla seyretmek
C) Vites küçültmek
D) Yavaşlamak
A  
B  
C  
D  
33. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

A) Araçta bir gözcü bulundurmak
B) Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
D) Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
A  
B  
C  
D  
34. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
B) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
A  
B  
C  
D  
35. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A) Her iki aracın yüklü olması
B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
A  
B  
C  
D  
36. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
A  
B  
C  
D  
37. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B) Gabarinin aşılması
C) Araç dengesinin korunması
D) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
A  
B  
C  
D  
38. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
A  
B  
C  
D  
39. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir.
Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?

I- Daha dikkatli olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III-Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
A  
B  
C  
D  
40. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Araç tescil belgesinin
B) Noter satış belgesinin
C) Yağ değiştirme belgesinin
D) Periyodik bakım gösteren belgenin
A  
B  
C  
D  
41. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sahibi değiştiğinde
B) Sigorta süresi bitiminde
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Tescil belgesi değiştirildiğinde
A  
B  
C  
D  
42. “D” sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A) Motosiklet
B) Çekici
C) Otobüs
D) İş makinesi
A  
B  
C  
D  
43. 5537 sayılı Kanun’a göre hangi yıldan sonra, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesini almak için sekiz yıllık ilköğretimi bitirme şartı aranacaktır?

A) 2009
B) 2010
C) 2011
D) 2012
A  
B  
C  
D  
44. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler-hangileridir?

A) Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
B) Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
C) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D) Kasko sigortası, sahiplik belgesi
A  
B  
C  
D  
45. Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B) Araçların yerlerini değiştirmeleri
C) Yolu trafiğe açmaları
D) İlk yardım önlemlerini almaları
A  
B  
C  
D  
46.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A  
B  
C  
D  
47. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hafif hapis cezası
B) Para cezası ve ceza puanı
C) Aracına el koyma
D) Trafikten men etme
A  
B  
C  
D  
48. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
A  
B  
C  
D  
49. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

A) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
D) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
A  
B  
C  
D  
50. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D) Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
A  
B  
C  
D