Online İlkyardım Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Aracının arıza yapması
B) Trafik işaretlerinin yetersiz olması
C) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
D) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

A  
B  
C  
D  

2. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B) Kazayı yetkililere haber vermek
C) Yaralıları araçtan çıkarmak
D) Yaralıları belirlemek

A  
B  
C  
D  

3. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A) Hücre
B) Organ
C) Sistem
D) Destek doku

A  
B  
C  
D  

4. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A) Solunum sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Sinir sistemi

A  
B  
C  
D  

5. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında ençok hangisine dikkat edilmelidir?
A) Hızlı ve aceleci davranmaya
B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Gazlı bez
B) Oksijenli su
C) Kâğıt mendil
D) Ağrı kesici ilaç

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

A  
B  
C  
D  

8. Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

9. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine, ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

A  
B  
C  
D  

10. Omuz veya koldaki kanamalarda,şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

A) Çene altına
B) Şakak bölgesine
C) Kasığın iç kısmına
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

A  
B  
C  
D  

12. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Ayak bileğinin üst kısmı
B) Diz ile kalça arası
C) Diz kapağının olduğu bölge
D) Ayak bileği ile parmakları arası

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumunda
B) Beyin kanamasında
C) Ayak bölgesinden yılan sokmasında
D) Akciğer zedelenmesi ve kanamasında

A  
B  
C  
D  

14. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Kansızlık

A  
B  
C  
D  

15. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
B) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C) Kazazedenin bilincini yitirmesi
D) Reflekslerin kaybolması

A  
B  
C  
D  

16. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
B) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
D) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi

A  
B  
C  
D  

17. • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Baş
B) Karın
C) Göğüs
D) Omurga

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Oksijenli su ile yara üzerindeki pıhtıları temizlemek
B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

A  
B  
C  
D  

19. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) Omuz
B) El
C) Kalça
D) Göğüs

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
B) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
D) Eklem bağlarının kopması

A  
B  
C  
D  

21. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C) Burkulan bölgeye buz torbası konulması
D) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

A  
B  
C  
D  

22. Kaza yerinden, tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanı
B) Açık ve net adres
C) Yaralıların kimlikleri
D) Yaralıların durumu ve sayısı

A  
B  
C  
D  

23. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Birinci derece yanığı olan
B) Solunum zorluğu çeken
C) Ayağında çıkık olan
D) Turnike uygulanan

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan
B) Kalça kemiği kırık olan
C) Bilinci yerinde olmayan
D) Kaburga kemiğinde kırık olan

A  
B  
C  
D  

25. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan
B) Kaburga kırığı olan
C) Birinci derece yanığı olan
D) Kolunda yara ve kırık olan

A  
B  
C  
D  

26. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kusturmak
B) Bol su içirmek
C) Açık havaya çıkarmak
D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek

A  
B  
C  
D  

27. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Soğuk ayran içirmek
B) Hemen uyumasını sağlamak
C) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
D) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak

A  
B  
C  
D  

28. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zayıflama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

A  
B  
C  
D  

29. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Kazaların önlenmesi
B) Sürücülerin dikkatinin artması
C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

A  
B  
C  
D  

30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

A  
B  
C  
D