Online Motor Ve Araç Tekniği Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren
B) Egzoz
C) Motor
D) Diferansiyel

A  
B  
C  
D  

2. Motorlar soğutma sistemlerine göre nasıl sınıflandırılır?
A) Su ve yağ soğutmalı
B) Su ve hava soğutmalı
C) Yağ ve motorin soğutmalı
D) Hava ve benzin soğutmalı

A  
B  
C  
D  

3. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzoz manifoldu
B) Emme manifoldu
C) Külbütör kapağı
D) Karter

A  
B  
C  
D  

4. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A) Şafta hareket vermek
B) Rotlara hareket vermek
C) Pistonlara yataklık yapmak
D) Vites dişlilerine yataklık yapmak

A  
B  
C  
D  

5. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile
B) Elektrik motoru ile
C) Dışarıdan ısıtılarak
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile

A  
B  
C  
D  

6. Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A) Yakıt-hava karışımı
B) Sadece hava
C) Sadece yakıt
D) Hidrolik yağı

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
A) Akü
B) Distribütör
C) Karbüratör
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

8. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit
B) Alkol
C) Saf su
D) Antifriz

A  
B  
C  
D  

9. Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Distribütör
B) Karbüratör
C) Egzoz manifoldu
D) Benzin otomatiği

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Yakıt tüketiminin artması
B) Hava tüketiminin düşmesi
C) Yakıt tüketiminin düşmesi
D) Motorun sarsıntılı çalışması

A  
B  
C  
D  

11. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncını
B) Fren hidrolik seviyesini
C) Depodaki yakıt miktarını
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorini gönderir?
A) Karbüratör
B) Yakıt filtresi
C) Besleme pompası
D) Yakıt enjeksiyon pompası

A  
B  
C  
D  

13. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

 

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motor rölanti devrinin yüksek olması
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması
C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

A  
B  
C  
D  

15. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

A) Marş motoru
B) Distribütör
C) Alternatör
D) Şarj dinamosu

A  
B  
C  
D  

16. Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner.
B) Marş dişlisi zarar görür.
C) Motor daha yavaş döner.
D) Motor daha iyi yağlama yapar.

A  
B  
C  
D  

17. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektörlerin arızalanması
B) Hava filtresinin kirlenmesi
C) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D) Akü şarj durumunun yeterli olmaması

A  
B  
C  
D  

18. Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A) Motor aşırı ısınarak zarar görür.
B) Motor yakıtına yağ karışır.
C) Motorun gücü artar.
D) Motor çok soğur.

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A) Radyatör
B) Distribütör
C) Su pompası
D) Yağ pompası

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A) Yağ rengi kontrolü
B) Yağ kaçağı kontrolü
C) Hava filtresi kontrolü
D) Yağ seviyesi kontrolü

A  
B  
C  
D  

21. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatördeki suyu kartere göndermek
B) Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
C) Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D) Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek

A  
B  
C  
D  

22. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar.
B) Motor hemen durur.
C) Motor daha iyi soğur.
D) Marş motoru arızalanır.

A  
B  
C  
D  

23. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motor gücünün artmasına
B) Motor sıcaklığının artmasına
C) Fren hidroliğinin azalmasına
D) Motor bloğunun çatlamasına

A  
B  
C  
D  

24. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini

A  
B  
C  
D  

25. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alternatör
B) Distribütör
C) Kondansatör
D) Marş motoru

A  
B  
C  
D  

26. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
 

A  
B  
C  
D  

27. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Akü gerilimi düşüktür.
C) Geri vites müşiri arızalıdır.
D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

A  
B  
C  
D  

28. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B) Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
C) Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D) Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir

A  
B  
C  
D  

29. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağlamayı sağlamak
B) Diferansiyeli çalıştırmak
C) Vites kutusunu çalıştırmak
D) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak

A  
B  
C  
D  

30. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını

A  
B  
C  
D  

31. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
 

A  
B  
C  
D  

32. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması
B) Aracın yavaş kullanılması
C) Ani ve sert kalkış yapılması
D) Park hâlinde viteste bırakılması

A  
B  
C  
D  

33. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kavramanın tam ayırmaması
B) Gaz pedalına tam basılmaması
C) Fren pedalına tam basılmaması
D) Lastik hava basıncının düşük olması

A  
B  
C  
D  

34. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A) Rot
B) Amortisör
C) Diferansiyel
D) Helezon yay

A  
B  
C  
D  

35. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A) Bijon somunlarının gevşemesi
B) Sürüş konforunun azalması
C) Fren hidroliğinin azalması
D) Jantın eğilmesi

A  
B  
C  
D  

36. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Motorun yağ yakması
B) Hava filtresinin kirli olması
C) Aracın yükünün fazla olması
D) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

A  
B  
C  
D  

37. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A) El freni tutmaz.
B) Kampana aşınır.
C) Fren sistemi hava yapar.
D) Fren pedal boşluğu artar.

A  
B  
C  
D  

38. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması
B) Motor yağının kirlenmesi
C) Araç lastiklerinin yeni olması
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A) Pistonların
B) Krank milinin
C) Rot başlarının
D) Vites kutusunun

A  
B  
C  
D  

40. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A) Şaft
B) Debriyaj
C) Diferansiyel
D) Amortisör

A  
B  
C  
D