Online Trafik Ve Çevre Bilgisi Testi

Sınav Süreniz Başladı

1. Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
A) Araç
B) Ticari taşıt
C) Arazi taşıtı
D) Taşıt katarı

A  
B  
C  
D  

2. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A) Şoför
B) Sürücü
C) İşleten
D) Araç sahibi

A  
B  
C  
D  

3. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyenölçülere ne denir?
A) Dingil ağırlığı
B) Taşıma sınırı
C) Gabari
D) Hız sınırlayıcı

A  
B  
C  
D  

4. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A) Bölünmüş kara yolu
B) Bağlantı yolu
C) Tali yol
D) Ana yol

A  
B  
C  
D  

5. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Harekete hazırlanmalı
B) Yolun en sağına yaklaşmalı
C) Dönüş yapacağı yola girmeli
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalı

A  
B  
C  
D  

6. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Hızlandırma işareti
B) Yavaşlatma işareti
C) Dönüş işareti
D) Dur işareti

A  
B  
C  
D  

7. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

A  
B  
C  
D  

8. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A) Eğimli
B) Kasisli
C) Virajlı
D) Kaygan

A  
B  
C  
D  

9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Yolun solundan gitmeli
B) Takip mesafesini azaltmalı
C) Yavaş ve daha dikkatli gitmeli
D) Sağa dönüş lambasını yakmalı

A  
B  
C  
D  

10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bisikletin geçebileceğini
B) Bisikletin giremeyeceğini
C) Yolun bisikletlilere ait olduğunu
D) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A  
B  
C  
D  

12. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Motosiklet

A  
B  
C  
D  

13. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A  
B  
C  
D  

15. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A  
B  
C  
D  

16. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

A  
B  
C  
D  

17. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öndeki aracın geçilebileceği
B) İki yönlü kara yolu olduğu
C) Diğer şeride geçilemeyeceği
D) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

A  
B  
C  
D  

18. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

A  
B  
C  
D  

19. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A) 5,5
B) 4,5
C) 3,5
D) 2,5

A  
B  
C  
D  

20. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Viraja sert girmesi
B) Takip mesafesini azaltması
C) Takip mesafesini artırması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

A  
B  
C  
D  

22. I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

23. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı
B) Yarısı kadar
C) 10 km/saat daha az
D) 10 km/saat daha fazla

A  
B  
C  
D  

24. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Takip mesafesi kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

A  
B  
C  
D  

25. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
B) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir

A  
B  
C  
D  

26. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek
B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

A  
B  
C  
D  

27. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A) Sağ şeride geçmek
B) Sığınma cebine girmek
C) Önündeki aracı geçmek
D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

A  
B  
C  
D  

28.Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

29. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Akan trafiği durdurmalı
B) Bir gözcü bulundurmalı
C) Geri manevradan vazgeçmeli
D) Aşağıya inip bir süre beklemeli

A  
B  
C  
D  

30. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
D) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli

A  
B  
C  
D  

31.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

A  
B  
C  
D  

32. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Polis aracı
B) Ambulans
C) İş makinesi
D) İtfaiye aracı

A  
B  
C  
D  

33. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

A  
B  
C  
D  

34. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde;çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

A  
B  
C  
D  

35. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A) Dönemeçlerde
B) Geçiş yolları üzerinde
C) Eğimli yol kesimlerinde
D) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde

A  
B  
C  
D  

36. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Uzağı gösteren ışıkların

A  
B  
C  
D  

37. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A) 150
B) 100
C) 75
D) 50

A  
B  
C  
D  

38. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kamyon ile kamyoneti çekmek
B) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
D) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B) Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

A  
B  
C  
D  

40. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın arıza yaptığını
B) Taşıtın geri manevra yaptığını
C) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu

A  
B  
C  
D  

41. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Hızlarını artırmaları
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları

A  
B  
C  
D  

42. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Açık renkte elbise giymesi
B) El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
C) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi
D) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi

A  
B  
C  
D  

43. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

A  
B  
C  
D  

44. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

A  
B  
C  
D  

45. E sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?
A) Lastik tekerlekli traktör
B) Motorlu bisiklet
C) Kamyon
D) Otobüs

A  
B  
C  
D  

46. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
C) İlk yardım tedbirlerini almakla
D) Yolu trafiğe kapamakla

A  
B  
C  
D  

47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B) Karşı şeride tecavüz etmek
C) Aşırı yük yüklemek
D) Fazla yolcu almak

A  
B  
C  
D  

48. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?
A) Ağır para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
D) Üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve para cezası

A  
B  
C  
D  

49. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
B) Uyarı amacı dışında kullanılması
C) Ses tonunun sabit olması
D) Korkutmadan uyarması

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğiniönleme açısından olumlu bir davranıştır?
A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi

A  
B  
C  
D