Online 08 Mart Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A) Şokun önlenmesi
B) Kazaların önlenmesi
C) Acil yardım istenmesi
D) Kanamanın durdurulması

A  
B  
C  
D  

2. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) Sistem - Doku - Organ - Hücre
B) Organ - Hücre - Doku - Sistem
C) Hücre - Doku - Organ - Sistem
D) Hücre - Organ - Doku - Sistem

A  
B  
C  
D  

3. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması

A  
B  
C  
D  

4. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

A  
B  
C  
D  

5. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar
devam edilir?

A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

A  
B  
C  
D  

6. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
A) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
B) Çok hafif olup sızarak akması
C) Kısa sürede pıhtılaşması
D) Yavaş akması

A  
B  
C  
D  

7. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç
uygulanmalıdır?

A) Kasık bölgesine
B) Şakak bölgesine
C) Çene altı bölgesine
D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
 

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Nabız atışının güçlü olması
B) Cildin kuru ve sıcak olması
C) Kan basıncının düşmesi
D) Zihinsel aktivitenin artması

A  
B  
C  
D  

9. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
B) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

A  
B  
C  
D  

10. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

A  
B  
C  
D  

11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) El           B) Omuz
C) Kalça      D) Göğüs

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A) Kendi sağlığını riske atması
B) Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C) Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatanpsikolojik süreçleri inceler? 
A) Adli tıp                  B) Kazazede
C) Trafik psikolojisi     D) İlk yardımcı

A  
B  
C  
D  

15. I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

16. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Tek yönlü kara yolu
D) Bölünmüş kara yolu
 

A  
B  
C  
D  

17. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin
sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş
 

A  
B  
C  
D  

18. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Aracını durdurmalı
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

A  
B  
C  
D  

19. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B) Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
 

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?


 

A  
B  
C  
D  

21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
 

A  
B  
C  
D  

22. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

 

A  
B  
C  
D  


Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

A  
B  
C  
D  


Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme
A) Yalnız I      B) I ve II
C) II ve III        D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

26. Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 5      B) 10      C) 15     D) 20

A  
B  
C  
D  

27. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Takip mesafesi kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

A  
B  
C  
D  

28. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer aracın sürücüsü
C) Yol kenarındaki banketler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
 

A  
B  
C  
D  

29. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Lastik tekerlekli traktöre
B) İş makinesine
C) Kamyonete
D) Kamyona

A  
B  
C  
D  


Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

A  
B  
C  
D  


Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Hızlarını azaltmaları
B) Dar bir kavisle dönmeleri
C) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları

A  
B  
C  
D  

32. • Kırmızı ışık yanması
••Yolun trafiğe kapanması
••Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A) Durma           B) Park etme
C) Duraklama     D) Trafikten men

A  
B  
C  
D  

33. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2       B) 3 - 1 - 4 - 2
C) 3 - 4 - 1 - 2       D) 4 - 1 - 3 - 2
 

A  
B  
C  
D  

34. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Yakını gösteren ışıklar
 

A  
B  
C  
D  

35. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A) Kriko                    B) Reflektör
C) Emniyet kemeri     D) Çekme halatı

A  
B  
C  
D  

36. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

A) Elde cep telefonu ile konuşulması
B) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D) Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B) Periyodik bakım kartının doldurulması
C) Muayenesinin yaptırılmamış olması
D) Kayıt ve tescilinin onaylanması

A  
B  
C  
D  

38. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde
bulundurulmalıdır?

A) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B) Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
C) Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde

A  
B  
C  
D  

39. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A) 2     B) 3      C) 4      D) 5

A  
B  
C  
D  

40. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine
neden olur?

A) Radyasyon       B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği         D) Toprak kirliliği

A  
B  
C  
D  

41. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava yastığı
B) Hidrolik fren
C) Hidrolik direksiyon
D) Otomatik hız kontrol

A  
B  
C  
D  

42. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
 

A  
B  
C  
D  

43. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?


 

A  
B  
C  
D  

44. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A) Alaşımlı jant
B) Motor yağı kalitesi
C) Doğru yapılmış far ayarı
D) Delinmiş egzoz susturucusu

A  
B  
C  
D  

45. Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
A) Geri vites lambaları
B) Sinyal lambaları
C) Park lambaları
D) Sis lambaları

A  
B  
C  
D  

46. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

47. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından
kaçınılması gerekir.
Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A) Tiner ile yıkamak
B) Bol su ile yıkamak
C) Antifriz ile yıkamak
D) Fren hidroliği ile yıkamak

A  
B  
C  
D  

48. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken
kontrollerdendir?

A) Antifriz kontrolü
B) Yağ seviyesi kontrolü
C) Elektrolit seviyesi kontrolü
D) Hidrolik yağ seviyesi kontrolü

A  
B  
C  
D  

49. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A) Fan motorunda     B) Marş motorunda
C) Alternatörde         D) Far ampüllerinde

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden
ayarlardandır?

A) Far ayarı       B) Rot ayarı
C) Fren ayarı     D) Rölanti ayarı

A  
B  
C  
D