Online 12 Temmuz Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Birinci derecede yanığı olan
D) Ayak bileğinde burkulma olan

A  
B  
C  
D  

2. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A) Boşaltım sistemini
B) Dolaşım sistemini
C) Hareket sistemini
D) Sindirim sistemini

A  
B  
C  
D  

3. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C) Solunumun değerlendirilmesini
D) Kanamanın durdurulmasını

A  
B  
C  
D  

4. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A) Yüzünün sararmasından
B) Nabız sayısının azalmasından
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Göğüs kafesinin yükselmesinden

A  
B  
C  
D  

5. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak
çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

6. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı
B) Kolun üst kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Karnın ön üst kısmı

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Şok durumu
B) Beyin kanaması
C) Ayak bölgesinden yılan sokması
D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
B) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
C) Burun üzerine ve enseye buz konulması
D) Yüzün soğuk su ile yıkanması

A  
B  
C  
D  

9. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A) Yüzün yaralanması
B) El bileğinin burkulması
C) Köprücük kemiğinin kırılması
D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B) Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması

A  
B  
C  
D  

12. " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp krizi
B) Yüksek ateş
C) Görme bozukluğu
D) Ayak bileğinde burkulma

A  
B  
C  
D  

13. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından
kavranması
C) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D) İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B) Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
C) Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
D) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

A  
B  
C  
D  

15. I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

16. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

A) Banket            B) Yaya yolu
C) Yaya geçidi     D) Bisiklet yolu

A  
B  
C  
D  

17. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu
şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


A) Geç işareti
B) Dur işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

A  
B  
C  
D  

18. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret
cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

A) Oklu ışık sarı yandığında
B) Oklu ışık yeşil yandığında
C) Oklu ışık kırmızı yandığında
D) Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
 

A  
B  
C  
D  

19. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Sert fren yapması
C) Vitesi boşa alması
D) Uygun vitesle inmesi
 

A  
B  
C  
D  

20. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?


 

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
 

 

A  
B  
C  
D  

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Otobüs yolunu
B) Otobüslerin park yerini
C) Otobüsün giremeyeceğini
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
 

A  
B  
C  
D  

23. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


 

A  
B  
C  
D  

24. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet yolu
C) Bisiklet giremez
D) Motorlu bisiklet yolu
 

A  
B  
C  
D  


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla
şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde  seyretmek zorundadır?

A) Bankette             B) Orta şeritte
C) En sağ şeritte      D) En sol şeritte

A  
B  
C  
D  

26. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması
doğrudur?

A) Hızını azaltması
B) Hız sınırını aşması
C) Önündeki aracı geçmesi
D) Takip mesafesini azaltması
 

A  
B  
C  
D  

27. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Telikeli madde taşıyan taşıt
D) Lastik tekerlekli traktör

A  
B  
C  
D  


Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B) 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C) 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D) 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği

A  
B  
C  
D  

29. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A) Sağa ve sola dar
B) Sağa ve sola geniş
C) Sağa dar, sola geniş
D) Sağa geniş, sola dar

A  
B  
C  
D  

30. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Otobüs          B) Traktör
C) Otomobil        D) İş makinesi
 

A  
B  
C  
D  

31. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

A  
B  
C  
D  

32. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Minibüs, kamyona
B) Kamyon, minibüse
C) Hızı fazla olan, diğerine
D) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine

A  
B  
C  
D  

33. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 100      B) 120      C) 150      D) 200

A  
B  
C  
D  

34. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Dönüş ışıklarının
B) Sis veya park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

A  
B  
C  
D  

35. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne
olmalıdır?

A) Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B) Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C) Denetimlerde problem yaşamamak
D) Ceza almaktan çekinmek

A  
B  
C  
D  

36. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi

A  
B  
C  
D  

37. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B) Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
C) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
 

A  
B  
C  
D  

38. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması
zorunludur?

A) Bisiklet
B) Motosiklet
C) Lastik tekerlekli Traktör
D) Tehlikeli madde taşıyan araç

A  
B  
C  
D  

39. E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
A) Otobüs       B) Kamyon
C) Minibüs      D) Motosiklet

A  
B  
C  
D  

40. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A) Aracının eski parçalarını çevreye atması
B) Aracının bakımını zamanında yaptırması
C) Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
D) Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması

A  
B  
C  
D  

41. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
A) Şaft                  B) Amortisör
C) Vites kutusu      D) Diferansiyel

A  
B  
C  
D  

42. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A) Buji                B) Flaşör
C) Distribütör      D) Kontak anahtarı

A  
B  
C  
D  

43. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?


 

A  
B  
C  
D  

44. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A) Yağ filtresi        B) Hava filtresi
C) Yakıt filtresi      D) Polen filtresi

A  
B  
C  
D  

45. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A) Jantın eğilmesi
B) Fren hidroliğinin azalması
C) Sürüş konforunun azalması
D) Bijon somunlarının gevşemesi

A  
B  
C  
D  

46. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A) Rot ayarı          B) Far ayarı
C) Supap ayarı     D) Rölanti ayarı

A  
B  
C  
D  

47. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A) Plakaların ortasında
B) Plakaların en altında
C) Plakaların 1 cm altında
D) Plakaların 1 cm üzerinde

A  
B  
C  
D  

48. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A) Yağ          B) Asit
C) Antifriz      D) Saf su

A  
B  
C  
D  

49. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?


A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri düşürülür.
C) Araç sürülmeye devam edilir.
D) Araç durdurulur ve motor stop edilir

A  
B  
C  
D  

50. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması
B) Hava filtresinin kirli olması
C) Fren balatalarının aşınması
D) Vantilatör kayışının sıkı olması

A  
B  
C  
D