Online 13 Aralık Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Mevcut araç-gereçlerle yapılması
B) Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
C) Olay yerinde bulunan kişiler tarafından
yapılması
D) Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin
beklenmesi

A  
B  
C  
D  

2. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda
dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Kan             B) Kalp
C) Eklemler      D) Kan damarları

A  
B  
C  
D  

3. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A) Solunumun değerlendirilmesini
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

A  
B  
C  
D  

4. Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak
başın geriye alınması
B) Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C) Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D) Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması

A  
B  
C  
D  

5. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak
kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

A  
B  
C  
D  

6. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40       B) 60       C) 80      D) 100

A  
B  
C  
D  

7. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

A  
B  
C  
D  

8. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.
İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden
hangisini amaçlamıştır?

A) Şokun engellenmesini
B) Kanamanın durdurulmasını
C) Zihinsel aktivitenin korunmasını
D) Sindirim işlevinin rahat olmasını

A  
B  
C  
D  

9. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

10. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
D) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak

A  
B  
C  
D  

11. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A) Kırık            B)Çıkık
C) Zorlama       D)Burkulma

A  
B  
C  
D  

12. Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A) Titreme           B) Zindelik
C) Yorgunluk       D) Aniden acıkma

A  
B  
C  
D  

13. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

A  
B  
C  
D  

15. Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A) Banket      B) Ana yol
C) Tali yol      D) Bölünmüş yol
 

A  
B  
C  
D  

16. Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

A  
B  
C  
D  

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?


 

A  
B  
C  
D  

18. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan, dikkatli geçmeli
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

A  
B  
C  
D  

 19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin
anlamı nedir?

A) Dur
B) Yolver
C) Ayrılma şeridi
D) Tırmanma şeridi

A  
B  
C  
D  

20. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 5 yıl       B) 2 yıl     C) 1 yıl      D) 6 ay

A  
B  
C  
D  

21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine
 

A  
B  
C  
D  

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 

A  
B  
C  
D  

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Geçme yasağı sonunu
D) Park yasağını
 

A  
B  
C  
D  

24. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
 

A  
B  
C  
D  

25. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç
kilometredir?

A) 120       B) 110       C) 100        D) 80

A  
B  
C  
D  

26. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A) Durma            B) Bekleme
C) Duraklama      D) Park etme

A  
B  
C  
D  

27. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A) Yalnız 1       B) Yalnız 3
C) 1 ve 3           D) 2 ve 4
 

A  
B  
C  
D  


28. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D) Araç uzunluğunun üç katı kadar

A  
B  
C  
D  


Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B) Hızlanarak yoluna devam etmek
C) Sağa dönüş işareti vermek
D) Dar bir kavisle dönmek

A  
B  
C  
D  

30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçişini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
 

A  
B  
C  
D  

31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, kamyona
B) Kamyon, otomobile
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

A  
B  
C  
D  

32. Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıklar

A  
B  
C  
D  

33. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?
A) 4        B) 3        C) 2       D) 1

A  
B  
C  
D  

34. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

A  
B  
C  
D  

35. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir?

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile  açıklanır?

A) Otomobilin tali yolda olması
B) İtfaiye aracının ana yolda olması
C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
 

A  
B  
C  
D  

36. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden
hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A) I ve II              B) III ve IV
C) I, II ve III          D) I, II, III ve IV
 

A  
B  
C  
D  

37. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
 

A  
B  
C  
D  

38. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması
zorunludur?

A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III           D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel
değildir?

A) Renk körlüğü
B) Alkol bağımlılığı
C) Psikotrop madde bağımlılığı
D) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

A  
B  
C  
D  

40. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt sarfiyatının artmasına
B) Çevre kirliliğinin azalmasına
C) Gürültü kirliliğinin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun artmasına

A  
B  
C  
D  

41. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A) Şaft           B) Tekerlek
C) Motor        D) Vites kutusu

A  
B  
C  
D  

42. I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A) Yalnız I         B) I ve II
C) II ve III           D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini
 

A  
B  
C  
D  

44. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Aracın düz zeminde olmasına
B) Aracın yan tarafına eğik olmasına
C) Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D) Aracın arka tarafının kalkık olmasına

A  
B  
C  
D  

45. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

A  
B  
C  
D  


Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi          B) Beyaz
C) Yeşil          D) Kırmızı

A  
B  
C  
D  

47. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Yağ seviyesine
B) Antifriz seviyesine
C) Elektrolit seviyesine
D) Hidrolik yağ seviyesine

A  
B  
C  
D  

48. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Antifriz          B) Benzin
C) Asitli su        D) Motorin

A  
B  
C  
D  

49. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

A  
B  
C  
D  

50. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

A  
B  
C  
D