Online 14 Haziran Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üşümeyi engellemek
B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

A  
B  
C  
D  

2. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A) Sadece kol eklemlerinde
B) Sadece bacak eklemlerinde
C) Hareketli eklem bölgelerinde
D) Hareketsiz eklem bölgelerinde

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden
normal konumuna dönememesi hâlidir?

A) Kırık         B) Çıkık
C) İncinme    D) Burkulma

A  
B  
C  
D  

4. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaraya merhem sürmek
B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

A  
B  
C  
D  

5. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin
azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A) Sara          B) Koma
C) Bayılma     D) Halsizlik

A  
B  
C  
D  

6. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine
bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A) Felç
B) Saç dökülmesi
C) Bulantı ve kusma
D) Bedensel aktivitede artma

A  
B  
C  
D  

7. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A) Sinir sistemi           B) Sindirim sistemi
C) Boşaltım sistemi     D) Solunum sistemi

A  
B  
C  
D  

8. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla
hissedilmesine ne denir?

A) Nabız            B) Solunum
C) Vücut ısısı     D) Kan şekeri

A  
B  
C  
D  

9. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi

A  
B  
C  
D  

10. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A) Kalp masajı
B) Atelle tespit
C) Köprü tekniği
D) Rentek manevrası

A  
B  
C  
D  

11. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Suda boğulma
B) Birinci derece yanıklar
C) Zehirli gazların solunması
D) Solunum yolunun tıkanması

A  
B  
C  
D  

12. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede
B) Olay yerinde
C) Ambulans içinde
D) Sağlık merkezinde

A  
B  
C  
D  

13. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaç
dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A) 1-2 dakika         B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika      D) 30-40 dakika

A  
B  
C  
D  


Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
A) Trafiği düzenlemek
B) Araçların muayenesini yapmak
C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

A  
B  
C  
D  


15. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve
kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden
hangisini bildirir?

A) Yolda bakım çalışması olduğunu
B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

A  
B  
C  
D  

16. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki
trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Yolun daralmakta olduğunu
B) 200 m ileride köprü olduğunu
C) 200 m ileride kavşak olduğunu
D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi

A  
B  
C  
D  

17. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü 
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

A  
B  
C  
D  

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini
bildirir?

A) Yolun tek yönlü olduğunu
B) Yolun iki taraftan daraldığını
C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

A  
B  
C  
D  

19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

A  
B  
C  
D  

20. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine
çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez
C) Özürlü sürücüler çıkabilir
D) Özürlü sürücüler için park yeri

A  
B  
C  
D  

21. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden
hangisini yapması yasaktır?

A) Yavaşlaması
B) Vites küçültmesi
C) Uygun hızla seyretmesi
D) Yolcu indirip bindirmesi

A  
B  
C  
D  

22. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu
hallerde kullanılması

A  
B  
C  
D  

23. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C) Sürücülerin dikkatinin artırılması
D) Kazaların önlenmesi

A  
B  
C  
D  

24. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

A) 1        B) 2        C) 3       D) 4
 

A  
B  
C  
D  

25. Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Araçları trafikten men edilir.
C) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

A  
B  
C  
D  

26. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Parça garanti belgesi
D) Kasko sigorta poliçesi

A  
B  
C  
D  

27. I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması
zorunludur?

A) I ve II             B) I, II ve III
C) II, III ve IV       D) I, II, III ve IV

A  
B  
C  
D  

28. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Başkalarının hakkını istismar etmemek
B) Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C) Kızgın biçimde kornaya basmak
D) Kendi kendine kurallar koymak

A  
B  
C  
D  

29. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini
yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün,
özellikle vücudumuzdaki hangi sistem
üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Solunum sistemi
D) Merkezi sinir sistemi

A  
B  
C  
D  

30. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı         B) Doğu
C) Kuzey     D) Güney

A  
B  
C  
D  

31. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B) Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C) Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D) Olay yerinden uzaklaşmak

A  
B  
C  
D  


Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

33. Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

A) 25      B) 35      C) 45       D) 55
 

A  
B  
C  
D  

34. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 2 - 1 - 3        B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2        D) 3 - 2 - 1
 

A  
B  
C  
D  

35. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

A) Yalnız I       B) I ve II
C) I ve III          D) I, II ve III

A  
B  
C  
D  

36. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A) Kamyon        B) Otobüs
C) Otomobil       D) Motosiklet

A  
B  
C  
D  

37. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Hızı fazla olan az olana
B) Şeridi daralmış olan diğerine
C) Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
D) Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre

A  
B  
C  
D  

38. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi
yasaktır?

A) 1       B) 2       C) 3      D) 4
 

A  
B  
C  
D  

39. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

A  
B  
C  
D  

40. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A) Şoför        B) Sürücü
C) İşleten      D) Araç sahibi

A  
B  
C  
D  

41. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A) Düşük kaliteli yakıt kullanmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak

A  
B  
C  
D  

42. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi
yapılır?

A) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C) Önemsenmez, devam edilir.
D) Yakıt seviyesi kontrol edilir

A  
B  
C  
D  

43. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi           B) Yağlama sistemi
C) Marş sistemi          D) Ateşleme sistemi

A  
B  
C  
D  

44. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A) Depodaki yakıtın bitmesi
B) Supap ayarının bozulması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Yakıt pompasının ayarsız olması

A  
B  
C  
D  

45. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarlarınönlenmesi için kullanılır?
A) Buji            B) Ampul
C) Sigorta        D) Enjektör

A  
B  
C  
D  

46. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

A  
B  
C  
D  

47. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan
şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Şarj sisteminin çalışmadığını
B) Yağ basıncının çok düştüğünü
C) Lastikte basınç kaybı olduğunu
D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

A  
B  
C  
D  

48. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A) Ani olarak gaz verilmesi
B) Yan aynaların kontrol edilmesi
C) Sol sinyal lambalarının yakılması
D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

A  
B  
C  
D  

49. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor
hangisidir?

A) Dizel motor          B) Marş motoru
C) Benzinli motor     D) Buhar makinesi

A  
B  
C  
D  

50. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
B) Aracın hareket etmesini engellemek
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

A  
B  
C  
D