Online 18 Ekim Sınav Soruları

Sınav Süreniz Başladı

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A) Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B) İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
C) Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D) Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi

A  
B  
C  
D  

2. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A) Hareket sistemi     B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi    D) Solunum sistemi

A  
B  
C  
D  

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C) Solunumun değerlendirilmesi
D) Sindirimin değerlendirilmesi

A  
B  
C  
D  

4. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç
sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A) Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C) Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

A  
B  
C  
D  

5. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B) Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C) Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D) Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)

A  
B  
C  
D  

6. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A) Tam tıkanma         B) Kısmi tıkanma
C) Damar tıkanması   D) Solunum durması

A  
B  
C  
D  

7. İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Ağızından ılık içecekler verilmesi
B) İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
C) Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
D) Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi

A  
B  
C  
D  

8. Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A) Deride kızarıklık olması
B) Bilinç seviyesinin artması
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Nabzın hızlı ve zayıf olması

A  
B  
C  
D  

9. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A) Karın yaralanmalarında
B) Bacak yaralanmalarında
C) Göğüs yaralanmalarında
D) Omurga yaralanmalarında

A  
B  
C  
D  

10. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şoka karşı önlem alınması
B) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D) Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması

A  
B  
C  
D  

11. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A) Kafatası eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C) Diz ile kalça arasındaki kemikte
D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

A  
B  
C  
D  

12. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A) Felç        B) Kriz
C) Koma      D) Bayılma

A  
B  
C  
D  

13. • Yangın tehlikesi
••Patlama durumu
••Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A) Rentek manevrası
B) Sırtta taşıma yöntemi
C) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

A  
B  
C  
D  

14. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A) Saygı         B) Uyum
C) Bencillik     D) Hoşgörü

A  
B  
C  
D  

15. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A) Çekici        B) Otobüs
C) Otomobil    D) Kamyonet

A  
B  
C  
D  

16. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere
olduğunu bildirir?

A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

A  
B  
C  
D  

17. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?


 

A  
B  
C  
D  

18. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B) Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D) Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi

A  
B  
C  
D  

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B) Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C) Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D) Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
 

A  
B  
C  
D  

20. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün
aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Duraklama yapmaması
D) Takip mesafesini artırması
 

A  
B  
C  
D  

21. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 

A  
B  
C  
D  

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B) Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C) Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu

A  
B  
C  
D  

23. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

 

A  
B  
C  
D  

24. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A) Virajı alamayan aracın devrilmesi
B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

A  
B  
C  
D  

25. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

 

A  
B  
C  
D  

26. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A) Yalnız I         B) I ve II
C) II, III ve IV      D) I, II, III ve IV

A  
B  
C  
D  

27. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
belirlenir?

A) Yol çizgileri
B) Işıklı işaret cihazları
C) Trafik polisinin sayısı
D) Kara yolundaki taşıt sayısı

A  
B  
C  
D  


Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

A  
B  
C  
D  


Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden
hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

A  
B  
C  
D  


Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Hızını azaltması
B) Sabit hızla seyretmesi
C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi

A  
B  
C  
D  

31. Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 40          B) 30          C) 20           D) 10
 

A  
B  
C  
D  

32. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Geçiş hakkı kurallarına uyması
B) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

A  
B  
C  
D  

33. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A) B         B) C        C) D          D) E

A  
B  
C  
D  

34. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 2 - 1 - 3         B) 2 - 3 -1
C) 3 - 1 - 2         D) 3 - 2 - 1
 

A  
B  
C  
D  

35. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A) 5       B) 10       C) 15      D) 20

A  
B  
C  
D  

36. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
B) Yaya yolunda sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

A  
B  
C  
D  

37. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A) Kasko sigortası yoksa
B) Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa

A  
B  
C  
D  

38. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması

A  
B  
C  
D  


Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Trafikten men cezası
D) Para cezası ve ceza puanı

A  
B  
C  
D  

40. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Yayalara su sıçratılması
B) Hız kurallarına uyulması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

A  
B  
C  
D  

41. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A) Egzoz supabı
B) Egzoz manifoldu
C) Katalitik konvertör
D) Egzoz susturucusu

A  
B  
C  
D  

42. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?


 

A  
B  
C  
D  

43. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A) Klimanın açılması
B) Koltuğun ayarlanması
C) Aynaların ayarlanması
D) Emniyet kemerinin takılması

A  
B  
C  
D  

44. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A) Hidrolik yağı
B) Sadece hava
C) Sadece yakıt
D) Yakıt-hava karışımı

A  
B  
C  
D  

45. Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Motor gücünün artması
B) Motorun çabuk soğuması
C) Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D) Motorun normal çalışmasını sürdürmesi

A  
B  
C  
D  

46. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Cam suyu antifrizi

A  
B  
C  
D  


Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Aracın sola döneceğini
B) Aracın sağa döneceğini
C) Araçta frenleme yapıldığını
D) Aracın geri gelmekte olduğunu

A  
B  
C  
D  

48. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) El freni çekilir.         B) El freni bırakılır.
C) Debriyaja basılır.      D) Vites boşa alınır

A  
B  
C  
D  

49. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?


 

A  
B  
C  
D  

50. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
B) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
C) Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
D) Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

A  
B  
C  
D